SDO 1
20 - 14
Roreko 1
DWA / Argo B1
8 - 9
SDO B1
DWA / Argo A1
18 - 5
SDO A1
Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2
13 - 10
SDO MW1

Van het bestuur (archief)

Van het Bestuur (archief)

Van het bestuur april/mei 2021

Wij het bestuur van SDO  (S) willen julie feliciteren met het 95 bestaan van onze mooie club.  Wij waren jarig op 26 maart (Door de corona regels konden wij  geen feest en toneeel avond  organiseren )onze geboortedatum in 1926. Voor een stukje geschiedenis verwijzen jullie graag naar op onze site OVER K.V. SDO !!

Helaas is inmiddels de rest van de veldcompetitie wegens de coronamaatregelen geheel afgelast. Nu maar de blik op de toekomst en hopen dat we in september 2021 weer kunnen starten. Ook is er nu bekend dat er miv 11 mei geen corona versoepelingen zullen komen voor de buitensport. Heel jammer, want we hadden graag dit seizoen willen afsluiten met het familiekorfbalfeest en jeugdkamp. Dit blijft voorlopig toekomstmuziek.

Op het veld zijn wij al weer een tijdje aan het trainen. Bij de jeugd gaat het met grote inzet. De Kangoeroes zijn ook op het veld aan het trainen .Het is een mooi groepje hele jonge kinderen en ze zijn heel enthousiast, net als hun ouders. Ze doen veel leuke korfbal spelletjes onder leiding van Wystke Streefkerk en Joan Schuttrups. Het is geweldig hoe er door iedereen gewerkt wordt aan de toekomst van onze club. Inmiddels was er door Dorpsbelangen Schoonoord wederom een ronde voor het Dorpsbudget 2021, waar wij een aanvraag hebben ingediend voor trainings- en spelmateriaal speciaal voor De Kangoeroe Klup en onze toekomst. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd door Dorpsbelangen. Iedereen bedankt voor het stemmen voor onze club. O.a.een prachtige Korfbalclown en Multikorf wordt hieruit nu ook op ons veld geplaatst. Voor training, maar ook voor toeschouwers en andere korfbalenthousiasten.

De B,s zijn er vaak allemaal en trainen onder leiding van Ilse. De A,s trainen met de spelers onder de 27 jaar mee en de andere spelers trainen met elkaar volgens de corona regels van het KNKV. Ook hebben de A,s en de B, s een wedstrijd tegen elkaar gespeeld  en dat was een groot succes.

Wij hebben bezoek gehad van onze buurtsportcoach Mirthe Rolink vanuit het Sportakkoord Coevorden. Uit de gesprekken zijn goede ideeën gekomen. Als er weer meer kan zullen wij deze in gang zetten. We hopen snel te kunnen werken aan kadertraining, clinics en toernooien. U kunt de activiteiten van onze buurtsportcoaches al heel vaak in het dorp zien.

De multikorven (inclusief 5 ballen voor elke school) zijn inmiddels op de schoolpleinen geplaatst. Daar wordt al dankbaar gebruik van gemaakt. Bedankt dorp Schoonoord voor deze goede keuze in Het Dorpsbudget 2020.

Vanuit de Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties Gemeente Coevorden kan binnenkort worden begonnen met het onderdeel toegankelijkheid. (o.a. invalidentoilet, toegang clubhuis en rolstoelpad). Renovatie van de Sporthal staat vast, maar de beslissing is in juni aan de gemeenteraad of dit geklusterd wordt met de herhuisvesting scholen of separaat aangepakt wordt.

We hebben Kees van Heuvelen bereid gevonden om ons bestuur te versterken met verjongende en technische inzichten. Daar zijn we erg blij mee. Zijn officiele kandidatuur zal aan de orde komen in de eerstvolgende ALV.

Het bestuur heeft voor de ALV een nieuwe datum gepland en wel op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur in het clubhuis. Het wordt dan een vergadering 2 in 1 inhalen 2019/2020 en 2020/2021, zodat alle leden er (hopelijk) bij kunnen zijn om te weten en meepraten wat er in onze mooie club speelt.

We hopen dat er nog veel meer mensen enthousiast worden en blijven van onze mooie korfbal sport!!!

Bedankt allemaal voor jullie inzet.

Namens het bestuur, De voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur januari 2021

Welkom in 2021 SDO (S) van het bestuur. 
Januari 2021 

Wij zijn 2021 binnen gestapt, maar trainingen en wedstrijden in de zaal zijn nog niet mogelijk. Op 12 januari j.l. kregen wij het bericht van het KNKV dat de zaalcompetitie van 2020 – 2021 in zijn geheel is geschrapt. Ik verwacht ook niet dat we nog in de zaal zullen trainen, maar laten we hopen dat we wel weer aan de slag kunnen met het 2e deel van de veldcompetitie 2020 – 2021.

Wat we wel nog hebben kunnen doen is met coronamaatregelen trainen met de jeugd en de senioren. Op de valreep was er nog net een hele mooie Pieten training met onze Kangoeroes, die allemaal een cadeautje kregen van de Sint. In de week daaropvolgend gingen alle sportzalen dicht.

Verder moeten wij nog steeds de ALV 2019-2020 houden. De kassen zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De stukken waren verzameld. Helaas konden we niet met alle leden samen komen. Hier komen wij later op terug. Binnenkort zullen wij wel de stukken aan jullie doen toekomen.

Wij hebben wel onze oliebollen actie kunnen houden. Geheel coronaproof werd er huis aan huis een bestellijst verspreid waarop inwoners van Schoonoord en De Kiel hun bestelling konden doen. Zo zijn we toch tegemoet gekomen aan onze jaarlijkse gewoonte oliebollen te leveren op 31 december. Wij deden dit immers al bijna 50 jaar en hebben daarmee de traditie van oliebollen leverancier op 31 december waar kunnen maken. Ook kon er besteld worden via onze website en facebook, wat onze redactie uitstekend heeft verzorgd. We bakten niet zelf. Dat was coronamatig niet mogelijk. We hebben deze laten bakken door Warme bakker Jordy Schepers, die voorheen ook onze ingrediënten verzorgt. De bestelling kon geheel coronaproof worden afgehaald bij ons clubhuis. Voor hen die beslist niet konden halen, hadden wij een bezorgdienst. We hebben er een mooi bedrag aan over gehouden, maar niet zoals anders. Dan is de winst drie keer meer. Enfin alles is anders en we bedanken alle bewoners en sponsoren voor hun bestelling en de steun aan ons.

Ook onze kerstmix waar we altijd naar uitzien, viel in het water. De nieuwjaars receptie konden wij ook niet organiseren. Wel hebben wij onze medewerking verleend aan de digitale nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester van Coevorden. Daarin mochten wij kort wat zeggen over onze ervaringen in 2020 en hoe wij druk doende zijn met het Sportakkoord.

Schoonoord is uitgekozen om een onderdeel van het Sportakkoord, het JOGG project (Jongeren Op Gezond Gewicht) uit te rollen, waarna het in de rest van de gemeente uitgerold kan worden. Hierin werken wij samen met de andere sportclubs, scholen, kinderopvang, gemeente en Maatschappelijk Werk Coevorden (buurtsportcoaches) om gezamenlijk bewegingsonderwijs en sportclubs samen te brengen middels clinic's, organiseren van toernooien en samen met de vakdocent op de scholen geven van (in ons geval) korfbal lessen. Zo hopen we samen meer bewegen en het gaan sporten bij een club te stimuleren. Een aantal zaken worden de komende tijd gefinancierd uit dit Sportakkoord, zoals een gedeelte voor vakdocenten beweging op de scholen en clubkadercoaching voor de sportclubs.

Ook in dit JOGG project wordt de “Rookvrije Generatie” aangestuurd. Hiermee heeft SDO reeds in oktober 2019 een start gemaakt en werkt prima bij ons, waarvoor wij en onze jeugd onze bezoekers dankbaar zijn. Ook zal dit bij de ingang van de sporthal gerealiseerd worden door de gemeente. Dit moet op een andere plaats. Ander punt JOGG is de “Gezondere kantine”. Hiervoor is binnenkort een gezonde scan in ons clubhuis. Dat betekent niet dat er niets lekkers meer is te verkrijgen in het clubhuis, maar dat de meer gezonde producten prominenter zullen worden aangeboden. Voorbeeld: Een Water tappunt met munt en een kraantje, een bruine tosti ipv een witte, gezondere frisdranken etc. Het pilsje bij de senioren hoeft daarbij niet te verdwijnen, evenals het (kleine) zakje chips.

Middels het Dorpsbudget van Dorpsbelangen Schoonoord heeft SDO een bedrag gekregen om op elk schoolplein in Schoonoord een multikorf met 5 ballen te realiseren. Wegens corona iets vertraagd, maar het staat nu in de planning voor 4 februari. De multikorf is uitgerust met 4 verschillende kleuren korven op verschillende hoogtes. Een mooie promotie van onze sport en aanmoediging tot bewegen.

In de 1e fase van de kwaliteitsimpuls zijn de veldrenovatie en de LED veldverlichting gerealiseerd. De eindonderhandelingen met de gemeente in de 2e fase zouden deze maand starten. Dat hopen we binnenkort toch te kunnen doen. De plannen zijn wel besproken in de Commissie Buitensporten en in principe zijn onze wensen goedgekeurd voor indiening bij gemeente. Dit omvat Toegankelijkheid clubhuis voor gehandicapten met o.a. gehandicapten toilet en vluchtroutes geschikt voor gehandicapten (ophogen bestrating rond clubhuis). Ook is duurzaamheid o.a. sensoren voor licht en apart bedienbare douches aan de orde. Ook is er een budget voor materialen waarin wellicht dug outs (verrijdbaar) een optie zijn. We houden jullie op de hoogte.

De traditionele toneeluitvoering rond onze datum van oprichting 26 maart(1926), kan helaas ook geen doorgang vinden. We zetten onze pijlen op 2022. Wel zijn we blij dat we dit jaar op 26 maart 2021 ons 95 jarig jubileum gehaald hebben. Ik zeg: “op naar 100 jaar SDO met veel korfbalplezier en aanverwante zaken.”

Het bestuur wenst alle leden, sponsoren en andere betrokkenen een gelukkig, gezond en vooral sportief 2021!!!, waarin wij hopelijk weer snel een balletje mogen gooien en wedstrijden spelen. 

Het bestuur, van de voorzitter Bert Dalmolen. 

 

Van het bestuur mei 2020

In deze tijd van corona virus zijn alle sport activiteiten afgelast. Er is nog geen inzicht wanneer het opgeheven wordt. Wel gaat het bestuurswerk gewoon door en we hopen jullie dan ook allemaal weer gauw te kunnen zien bij onze club!

Het KNKV zal ons volgens het reglement en voorschriften van de overheid laten weten hoe het verder zal gaan. Wij weten ook nog niet precies hoe de zaal competitie is afgelopen. Op onze website hebben jullie steeds met een link naar de website van het KNKV kunnen lezen hoe zij e.e.a. inrichten. Het laatste nieuws van het KNKV is dat er in dit voorjaar niet meer wordt gekorfbald!!In ieder geval geen wedstrijden meer. Wel gaan wij samen met KNKV op zoek naar hoe wij weer enigszins kunnen trainen. Na 29 april mag er weer worden begonnen met jeugdtrainingen. Dit met strenge voorschriften. In een nieuwsbrief van het email adres in sportlink, hebben wij de oproep aan de C, B en A jeugd gedaan dat wij op 15 mei weer beginnen met afgeslankte jeugdtrainingen. Volg streng de looproutes en de hygiene maatregelen die in deze oproep staan, zodat we veilig kunnen opstarten. Ook zijn in deze nieuwsbrief de protocollen van het KNKV en de gemeente Coevorden (Drenthe) opgenomen via een link naar onze website. We zijn nog aan het brainstormen hoe we kunnen trainen met onze Kangoeroes. Ook hopen we weer snel dat we met al onze leden en ouders weer lekker op het veld en in het clubhuis kunnen zijn. Onze trainer Bert Snijder denkt met ons mee!!

We hopen jullie snel te kunnen informeren toe de toekomst in te gaan.

Nu dat ook de andere bijeenkomsten niet worden gehouden staan heel veel zaken stil. Toch zijn er ontwikkelingen wat betreft het veld onderhoud. De stilstand van de competitie gaf ons de kans om ons aan te melden als eersten te kunnen beginnen met de renovatie, die zal worden uitgevoerd door Bouma Sport en Groen en ingenieursbureau’s DCM en Plann-ing. De toplaag is er af geschraapt en er is 25 kubieke meter verschralingszand aangebracht, vlak gemaakt en opnieuw ingezaaid. Nu het zaak dat het goed groeit en hierna hebben we dan weer een prachtig, vlak en natuurlijk speelveld. Samen met onze voetbalvrienden vvKSC hebben we daarvoor BOSA subsidie bij het Rijk aangevraagd en e.e.a. is mogelijk door de Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties van de Gemeente Coevorden. Jullie hebben daar al iets van kunnen lezen op onze site (link site Coevorder Courant) en horen op de radio in een interview met RTV Drenthe bij “Op Tjak” dinsdag 7 april rond 13.45. Je kunt het nog naluisteren via de site van RTV Drenthe. Onze contactpersoon veld  Albert van Lottum houdt nauw contact met Bouma en ons veldonderhoudsbedrijf Curatio. We hopen dat het niet zo lang meer duurt dat we ons veld weer gewoon kunnen bespelen. Nu moeten wij ons even behelpen met een kleiner stukje veld.

Ook in het kader van de Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties hopen wij binnenkort nieuwe LED veldverlichting te realiseren. Daartoe was nog een aanvullende keuring van de masten nodig. Deze is begin maart geweest. 1 mast moet worden vervangen en 1 mast moet recht gezet worden. De nieuwe offerte is klaar, het papierwerk klaar en de werkzaamheden zullen naar verwachting starten in week 25.

Verder zal in 2020 in fase 2 van deze Kwaliteitsimpuls Toegankelijkheid en Duurzaamheid afgehandeld worden. Daartoe hebben wij onze wensen kenbaar kunnen maken zodat de gemeente Coevorden een kader kan vaststellen waarbinnen de aanvragen moeten liggen in alle redelijkheid. Daarover is de werkgroep Buitensporten steeds in overleg. Terugkoppeling en uitwerking is regelmatig in de bijeenkomsten Buitensporten, waarin alle voetbal- en korfbalclubs deelnemen, dus ook SDO. Zodra de kaders bekend zijn, kunnen wij offertes laten maken. Marga Naber van de clubhuis commissie is druk doende met inzamelen van de offertes voor – apart bedienbare douches en de gevolgen daarvan – schilderwerk binnen – systeemplafond met LED – sensoren verlichting wat onder de verduurzaming valt. Wat betreft de toegankelijkheid hebben wij reeds plannen en offerte overlegd. Hieronder valt o.a.  een invalidentoilet met aanpassing deuren en bestrating. Daartoe hebben wij een schouw laten doen door het Platform Gehandicaptenbeleid Gemeente Coevorden. Daarin was geen invalidenparkeerplaats opgenomen omdat deze al bij de sporthal aanwezig is. Wij beraden ons nog over een invalidenparkeerplaats bij ons clubhuis. Hiervoor moeten wij een vergunning aanvragen en kosten maken die de gemeente niet vergoed.

Ook de werkgroep Sporthal en Voorzieningen in Schoonoord ligt stil. In maart j.l. zou de werkgroep weer samen komen. Nadat de asbest maatregelen zijn losgelaten lijkt de voortgang van verbetering / renovatie van de sporthal minder op de agenda te liggen van de gemeente. Wij hebben onze wensen duidelijk gemaakt. We hopen dat zo snel mogelijk ook weer op te kunnen pakken.

Wij hopen jullie allemaal weer gauw te kunnen begroeten op het veld en in het clubhuis. Heel graag zouden we toch nog de eind bbq te kunnen organiseren, maar dat lijkt nog niet in het verschiet. Het korfbalkamp was gepland in september. We hopen dat dit door kan gaan.

Blijf gezond,

namens het bestuur, de voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur januari 2020

We zijn weer over de drempel van december 2019 naar januari 2020 gestapt.

In het afgelopen jaar zijn er op veel gebieden een groot aantal verschillende activiteiten geweest. Na de verschrikkelijke inbraken met veel schade en ellende hebben wij met elkaar en dank zij vele vrijwilligers ,sponsoren en anderen het clubhuis nu goed beveilig.

Op sportief gebied hebben wij het goed gedaan.  Bij de jeugd zelfs een aantal kampioenschappen behaald!!! In het nieuwe seizoen gaat het ook naar wens. Bij de senioren staat het 1e team op het veld gedeelte eerste samen met de Pein. Het 2e en de Midweek hebben het veld eerste deel in de middenmoot afgesloten. In de zaal gaat het prima. Het 1e staat met 3 wedstrijden winst en 1 verlies nu op de tweede  plaats en net als op veld staan de beide teams 2e en Midweek ook in hun competitie in de middenmoot.

Bij de jeugd op het veld gaat het wat minder. Zij staan onderaan van de middenmoot.  In de zaal gaat het een stuk beter. De A’s  staan nu tweede met 4 wedstrijden wedstrijden gespeeld. Houd Vol!!!Nu B’s doen het goed nu op de 3e plaats. Blijf plezier houden, dan komt het succes zeker!! De C’s spelen redelijk goed, maar scoren nog te weinig. Wel zijn ze nu van de laatste plaats af. Ook een leerseizoen brengt vooruitgang. 

Er is inmiddels een nieuwe Technische Commissie geinstalleerd onder voorzitterschap van Bert Dalmolen. Eric Spreen zal de belangen van de Senioren behartigen en Jeroen Heins zal voor de Jeugd zijn uiterste best doen. De nieuwe TC is al bij elkaar geweest om e.e.a. weer goed op de rails te krijgen.

Wij hebben in 2019 al heel veel binnen gehaald op financieel gebie. Mede via Dorpsbelangen hebben we van het Stimuleringsfonds 2019 de middelen gekregen om een beregenings installatie op wielen(aangedreven door waterdruk)  aan te schaffen. Onze Veldcommissie heeft dit onderzocht en aangebracht.  Via het Stimuleringsfonds 2020 of Dorpsbudget hopen we nog een nieuw systeem plafond te kunnen financieren.  Middels het budget van de Gemeente Coevorden in de Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties (2019-2024) staat ons dit voorjaar nieuwe LED veldverlichting te wachten en zal er in de loop van 2020 een grote veldrenovatie zijn. De LED veldverlichting zal eind voorjaar hopelijk gerealiseerd zijn. De difinitieve offerte voor de veldrenovatie komt in maart van 2020 en de uitrol zal in overleg met de omliggende veldclubs plaats vinden, zodat de competities niet in gevaar komen. Albert van Lottum onderhoudt de contacten tussen de uitvoerders en SDO. Hartelijk dank hiervoor.

Het stemmen op kvSDO met de Rabobank Club Support heeft  € 581,00 opgebracht. Hartelijk dank leden van de Rabobank die op ons stemden. Tevens hebben wij vanuit het Rabobank Donatiefonds nog een bijdrage van E 600,- ontvangen voor de

nieuwe Partytent (onze 1e nieuwe was gestolen) en ballen. De Grote Club Aktie Loten hebben voorlopig E 911,60 opgebracht. In de Coevorder Courant stond een groter bedrag, maar wij wachten nog op de 2e incasso ronde van de loten.

De werkgroep sporthal komt ook weer bij elkaar. Er zal een bijeenkomst van een afvaardiging zijn inzake huisvesting en alle clubs zijn uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie van onze Ondernemers en Dorpsbelangen, waar onderling gesproken kon worden. Er is ook toen medegedeeld dat Schoonoord een Dorpsbudget van E 20.000,- toegewezen heeft gekregen, waar ook wij ideeen voor mogen inbrengen.

De oliebollen aktie was een groot succes. Evaluatie zal binnenkort plaats vinden. We hadden een prachtige opbrengst van een kleine E 5000,- netto. ( E 500,- meer dan vorig jaar). Hartelijk dank aan alle mengers, bakkers, inpakkers, verkopers, chauffeurs, schoonmakers en opruimers, die hier hard voor gewerkt hebben en speciale dank aan Miranda Bos die dit allemaal gecoordineerd heeft. Het is een grote klus, maar het was het zeker waard.

Vol goede moed ontmoetten we elkaar weer op de nieuwjaarsreceptie in ons mooie clubhuis op 3 januari 2020. We zijn blij met een actieve en sportieve vereniging. We  bedanken hierbij nogmaals onze leden en vrijwilligers en wensen allen een succesvol en gezond 2020, zowel sportief als persoonlijk.

Ook willen wij onze hoofdtrainer Bert Snijder bedanken voor het terug brengen van het plezier in korfbal. Er zijn al mooie resultaten op het veld en in de zaal draaien we mooi bovenin mee. Onze leden in het clubhuis gaven Bert een flink applaus!!

We hopen nog wel dat veel niet-spelende leden hun lidmaatschap dit jaar om kunnen zetten in een SPELEND lidmaatschap.

Een grote zorg is de aanwas van jeugd van SDO. De jeugd heeft de toekomst. De Kangoeroe Klup moet nieuw leven worden ingeblazen. Onze Schoolkorfbaltoernooi commissie zal worden uitgebreid en zij hopen een nieuwe weg in te kunnen slaan samen met onze basisscholen. Wij hebben middels KNKV een nieuwe verenigingsadviseur in Irma Profijt, die ons heeft voorzien van allerlei tips o.a. op het gebied van ledenwerving. Ook zal er in de gemeente Coevorden een nieuw Sport- en Preventie Akkoord gesloten worden met afronding in maart 2020. Wij hopen hierin ook aan goede samenwerking met de scholen te komen. Ook lokaal in Schoonoord is hierover een overleg gepland met sport en scholen.

Heel veel gebeurd en hopelijk nog heel veel goede en mooie dingen voor onze Korfbalsport in Schoonoord. Met name hopen we op veel nieuwe jeugdleden.

Namens het bestuur, de voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur juli en augustus 2019

De vakanties zijn nog in volle gang en er wordt niet gekorfbald, maar we zijn wel druk doende met de voorbereiding van het komende seizoen.  Trainingen en oefen wedstrijden zijn alweer gepland. Bij de jeugd waren er afgelopen seizoen nog 2 kampioenschappen te vieren. De D1 en A1 van harte gefeliciteerd!! De jeugd begint op 30 augustus weer te trainen. Wij hopen op een sportief jaar met vooral veel speelplezier, dan komen de resultaten vanzelf wel. Er zijn bij zowel de jeugd als de senioren nieuwe spelers bij gekomen. Wij wensen hen veel plezier. Op het laatste moment hebben wij overschrijving verleend aan Marit de Wilde. Zij gaat bij AVO in Assen in de A junioren spelen. Wij wensen haar veel succes!

Wij hebben met een aantal vrijwilligers het veld groen weten te houden door een aantal weken de sproeiers het werk te laten doen. De vrijwilligers verzetten steeds de sproeiers om het hele veld te beslaan. Hartelijk dank voor jullie inzet in de vakanties.  Curatio heeft groot onderhoud gedaan! Wij hopen dan ook dat het veld beter is dan vorig jaar. Het schoolkorfbal toernooi is  voor de jongsten (groep 1 t/m 4)  op vrijdag 13 september en voor de oudere groepen (5 t/m8)  op vrijdag 20 september. Wij hopen dat velen van jullie weer scheidsrechter willen zijn en dat zich meer jeugd opgeeft voor korfbal.

De voorbereidingen voor de Grote clubactie loopt ook alweer. Dit zal eind september weer los komen. Voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn een aantal punten waar de leden zich over moeten uitspreken en stemmen. Met name zijn wij aan het uitzoeken wat nu precies de bijdragen aan KNKV (bond) zijn per lid en hoe zich kosten verhouden tot de contributie. Dit is niet meer in balans. Er zijn veel kosten gemaakt om het clubhuis inbraakbestendig te maken en het ledental loopt terug. Wij overwegen een verhoging van contributie. Overigens bedanken wij de leden voor de inzet met inbraakbeveiliging. We zijn wel heel blij met de bijdrage van de sponsoren. Onze hoofdsponsor COOP BOEZEN heeft  weer verlengd met 1 jaar.

Omdat wij op weg zijn naar 100 jaar bestaan en de tijd snel gaat, willen  wij een commissie in het leven roepen om de komende jaren te werken aan de vieringvan het 100 jaar bestaan van onze mooie  club K.V. SDO op 26 maart 2026.  Daarom vragen wij  jullie om mooie verhalen die je kent of foto's die je nog thuis hebt (kunnen worden gescand)bij ons te melden.  Ook zouden wij graag spullen verzamelen die betrekking hebben op SDO zoals mokken, glazen, speldjes, tassen die ooit vroeger zijn uitgebracht.

Vanuit de gemeente Coevorden is er een som geld ter beschikking gesteld over de komende 6 jaren, ingaande 2019, bedoeld als kwaliteitsimpuls, zodat sportclubs de komende 20 jaren vooruit kunnen. Het doel is toegankelijkheid mindervaliden in orde maken, duurzaamheid en opknappen van sportaccomodaties, zoals clubhuizen, kleedkamers, sporthallen etc. Daarover hebben wij eveneens contact met alle voetbal- en korfbalclubs en werken daarin onderling samen met de gemeente om dit tot een goede ontwikkeling voor alle sport te brengen. Dit brengt veel werd en tijd met zich mee, waardoor het bestuur voor andere zaken ook graag een beroep doet op de vrijwilligers in de club. Ons motto blijft Samenspel Door Oefening immers. Vele handen maken licht werk. Ook neemt SDO deel in de groep die zich bezig houdt met instandhouding en verbetering van de sporthal en de leefbaarheid in Schoonoord.

Van de voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur mei 2019

Hierbij willen wij jullie bij praten over de gang van zaken binnen onze mooie club.

Ten eerste willen wij Marga (de hele clubhuis commissie ) bedanken voor haar grote inzet om het clubhuis veilig en inbraak preventief te maken, maar zeker ook de vrijwilligers die zaken hebben aangebracht en hebben mee geholpen! Dit heeft veel geld gekost. Om de kosten te drukken zijn er al verschillende acties gehouden, maar dit is niet genoeg om alle kosten te dekken, dus zullen wij goed op de kleintjes moeten letten. 

Wij blijven actief in de “Projectgroep Sporthal en andere voorzieningen in Schoonoord” die de  maatschappelijk  leefbaarheid van ons dorp  op de kaart wil houden bij de gemeente. Deze groep, waarin wij zijn vertegenwoordigd houdt zich niet alleen bezig met streven naar grote verbetering van de sporthal, maar ook met stimulatie van extra activiteiten in het dorp, de daarvoor benodigde ondersteuning door andere clubs, Dorpsbelangen, middenstand en DAS en actie naar Woonservice en gemeente wat betreft nieuwe woningbouw met name voor onze starters. Alle verenigingen en scholen hebben er natuurlijk belang bij en niet in het minst onze jeugd zelf, dat zij hier kunnen blijven wonen.

Wij hebben een plan met budget ingestuurd bij de gemeente Coevorden om  zo uit verschillende potjes geld te krijgen  voor verder onderhoud van het clubhuis en veld verlichting. Op initiatief van de Commissie Buitensporten (een vertegenwoordiging van alle 12 voetbal- en 2 korfbalclubs) heeft de gemeente Coevorden een bezoek georganiseerd naar een prachtig sportpark in Aalten. Daar is beschikking over meerdere velden, waaronder O2 velden (natuurgras met lava ondergrond) en 2 soorten hybride velden, waarvan 1 hybride veld met kunstgrasvezel mat vlak onder natuurgrasmat en een met kunstvezel ingespoten grasmat in natuurgras. De laatste is de zgn Grassmaster en is de kostbaarste met de langste levensduur. De O2 mat is echter het meest milieuvriendelijk en heeft ook een goede levensduur. Alle 3 soorten kunnen gewoon gemaaid worden. De gemeente Coevorden gaat nog in 2019 een pilot van 1 O2 en 1 Grassmaster veld houden bij 1 of 2 clubs. Daarover zijn binnenkort gesprekken. Door de gemeente is over de komende 6 jaren een budget ter beschikking gesteld voor de zgn “Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties”. Het budget is opgebouwd uit een bijdrage van de gemeente, rijkssubsidie en eventueel zelfwerkzaamheid. Om aan de vereiste ondergrens voor subsidie te komen, dienen alle 12 clubs per onderwerp hun projecten gezamenlijk aan en zal dit gezamenlijk aanbesteed worden. Daarin wordt natuurlijk wel de wens van de clubs afzonderlijk meegenomen.  Zo zal ook dit jaar nog de “toegankelijkheid” en  LED verlichting aangepakt worden, bekostigd door de gemeente. Hierbij hoort ook de veldverlichting wat een goede besparing en verbetering van verlichting gaat geven. Individuele gesprekken met de gemeente en gezamenlijk overleg met alle clubs zijn gaande.

Op de mailing van de privacy wetgeving zijn alleen maar positieve reacties gekomen op een uitzondering na Hier wordt rekening mee gehouden.

Er is een idee vanuit  SDO  gekomen om in de hele gemeente Coevorden korfbal(multi) korven op alle schoolpleinen te plaatsen. Wij hebben het als bestuur verder uit gewerkt en gaan onderzoeken of wij dit met de gemeente  in praktijk kunnen brengen.

Wij  zijn voornemens om rondom en in het clubhuis een gezondheidsplan op te stellen. Wij vragen jullie als leden om met ideeën te komen om zo de gezondheid te vergroten binnen onze mooie club.

Op sportief gebied zijn wij nog maar een paar wedstrijden op het veld bezig. Bij de senioren gaat het redelijk. Ons 1e team kan nog geen punten binnen halen maar dat kan zeker gebeuren ondanks een sterke 3e klas.  Het 2e team staat onderaan met twee wedstrijden gespeeld te hebben en daar is nog alles mogelijk. De midweek heeft 2 wedstrijden gespeeld waarvan 1 verloren en 1 gelijk gespeeld.

Bij de jeugd is er weinig van te zeggen omdat er nog maar 2 wedstrijden zijn gespeeld. Maar alle teams hebben ook op het veld alle kans om kampioen te worden.  Succes allemaal.

Op onze website kunnen jullie allemaal de activiteiten zien, zoals de Rommelmarkt op 30, het seniorenweekend, korfbalkamp en eindBBQ. Nadere info op de site en opgave lijsten op de bar in het clubhuis of bij de commissies.

Van het bestuur, voorzitter Bert Dalmolen

 

Van het bestuur februari 2019

Wij zijn alweer een aantal weken in het nieuwe jaar sportief bezig. Ook hebben wij de olie bollenactie en de nieuwjaarsreceptie achter ons liggen. Daar wij opnieuw met inbraak van ons clubhuis te maken hebben gehad, is schade weer hoog  opgelopen door vernieling en diefstal van materiaal. Om onze kosten dientengevolge te dekken is er een spontane actie gestart met onze sponsor Bloemisterij  Creannetta te Schoonoord.  De door Creannetta gehouden kerststukjesveiling heeft ons  € 200,00 opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Daarnaast is er een bloembollenactie gestart door Marga Naber i.s.m. Creannetta. Deze konden worden besteld d.m.v. een intekenlijst, waarmee onze leden druk bezig zijn geweest om familie, vrienden, collega’s, buren etc bloembollen te verkopen. Het zal mooi zijn als dat ook een mooi bedrag oplevert. Ook hebben we een gift hiervoor ontvangen van HUMO fam Schuttrups en B&B Kozijnen. Hartelijk dank hiervoor. De clubhuiscommissie was al druk bezig met de beveiligingsmaatregelen, maar de brutale inbrekers hebben zich toch een weg weten te banen. Daarom zullen we nu drastischer maatregelen nemen. Ongelooflijk dat een sportvereniging hun clubhuis, waar zij zo hard voor werken, moet beveiligen tegen onverlaten.        

De oliebollenactie 2018 is prima verlopen. Er zijn altijd verbeterpunten. Deze zullen wij in 2019 meenemen om te waarborgen dat de oliebollen weer van prima kwaliteit zijn. In 2018 was het weer top en hebben we ook weer meer verkocht dan in 2017. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt en wij hopen op jullie blijvende goede inzet! Heel verschrikkelijk is het dat de inbrekers bij de laatste inbraak onze prachtige nieuwe oliebollentent ontvreemd hebben. Ook in de mooie SDO blauwe kraam is heel goed verkocht.

De nieuwjaarsreceptie was een gezellige avond met alle wensen voor gezondheid en vooral ook een sportief jaar. De opkomst kon wel wat beter, maar door omstandigheden waren er wat minder leden.

Ook is SDO actief binnen de Projectgroep Sporthal en Voorzieningen in ons mooie dorp. Behoud van de sportaccommodaties is inmiddels behaald, maar we houden ons ook bezig met behoud van leefbaarheid in ons dorp. Hierbij denken we aan behoud en verbetering van voorzieningen, maar ook aan woonruimte voor onze jeugd, want zij zijn onze toekomst. Er staat ook de “integrale huisvesting van de scholen” op de agenda van de gemeenteraad. Duidelijkheid bestaat hierover nog niet.  Met een vertegenwoordiging van alle sportclubs, ondernemers, Het Ellertsveld, DAS en Maatschappelijk Werk Coevorden (MWC)  onderhouden we contacten met de gemeente Coevorden om samen op te trekken om e.e.a. tot een goed resultaat te brengen. Meer hierover elders op onze site. We houden jullie op de hoogte. Inmiddels wordt er door dit gezamenlijk overleg wel extra gewandeld in Schoonoord, zijn er meer kabouters en kangoeroes (voetbal en korfbal door 3 en 4 jarigen)en extra zaalteams, heeft de gym bewegen voor ouderen, bootcamp en dans ontwikkeld, worden er enquetes in woningbehoefte gehouden door DAS en Dorpsbelangen, zijn er clinics ontwikkeld i.s.m. van Roijenschool en MWC  en is er door het verzorgingshuis Het Ellertsveld een duofiets aangeschaft, die ook voor andere ouderen kan worden ingezet.

Op naar onze verjaardag. Deze wordt dit jaar gevierd op 30 maart 2019.  De toneelgroep is alweer heel druk in de voorbereiding met  “DEZE VROUW. .... IS UW MAN”, een klucht in 3 bedrijven die tot vermakelijke taferelen leidt,  geschreven door J. Tol.

Sportief gezien zijn wij alweer op de helft van de competitie. Het 1e team staat in de middenmoot. Er wordt van tijd tot tijd redelijk gepresteerd, maar zij kunnen zeker groeien! Het 2e staat prima mee boven aan. Alleen DES uit Norg is net wat te sterk. In de midweek gaat het ook prima. Er wordt leuk gekorfbald. Zij staan op een mooie eerste plaats.  Wel wordt er veel met verschillende spelers gespeeld en dat laat zien dat er veel kwaliteit in SDO zit.

Bij de jeugd gaat het redelijk naar wens.  De A junioren doen goed mee in hun klasse. Het staat dicht bij elkaar. De kans op kampioenschap lijkt klein, maar de bal is rond en je weet maar nooit! De B jeugd staat slechts 2 punten achter op de koploper, maar er is ook een sterke middenmoot. Dus het kan ook hier nog alle kanten uit. De D’s staan nog onderaan, maar kunnen zeker nog naar boven kijken, want zij hebben nog een groot aantal wedstrijden te spelen. Kom op en laat het zien!!! We hebben een 2tal jeugd spelers erbij. Heel mooi en we hopen dat het doorgroeit, want we kunnen om SDO groot te maken nog veel meer jeugd gebruiken.

Toen ik aan het schrijven was van dit stukje is er in de nacht van woensdag op donderdag (van 7 op 8 februari ) opnieuw weer in ons mooie clubhuis ingebroken.  Opnieuw is er veel vernield en consumptie goederen en materiaal gestolen. De schade is nu ook weer aanzienlijk. We zijn woest, maar moeten de schouders rechten en doorgaan. Al bij de vorige inbraak in december 2018 waren we druk bezig met verbetering van de beveiliging. De 1 inbraak was in maart 2018. We zullen de beveiliging nu versneld uitvoeren samen met de clubhuiscommissie. Het plan ligt er al, de offertes zijn binnen en we kunnen aan het werk. Er is veel werk te doen en we zullen veel vragen van de vrijwilligers. Heeft iemand bijzonderheden opgemerkt wat de diefstal kan oplossen, meld dit dan a.u.b. bij het bestuur of iemand van de clubhuiscommissie. (zie site).

U begrijpt, het zit ons hoog!!!!

Wij zouden veel liever gewoon fijn korfballen en geen slachtoffer zijn van rovers en vandalen.

Van het bestuur,  voorzitter Bert Dalmolen

Van het bestuur december 2018 en januari 2019.

Beste leden,

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen. Een jaar waarin veel is gebeurd op sportief gebied en waarin wij Bert Snijder, onze nieuwe hoofdtrainer, begroeten. Hij weet de spelers hun plezier voor het spelletje terug te brengen en dat is te zien op de trainingen en in de wedstrijden! Het resultaat komt door veel inzet te tonen en plezier met elkaar te houden. Bij de senioren kunnen wij zeggen dat het 2e team het heel goed doet. Het 1e team is nog erg wisselvallig. Door met een midweek team te gaan spelen zijn er meer spelende leden gebleven. Dat is een goede zaak. Ook bij de jeugd zijn de resultaten goed. De A’s doen mee voor het kampioenschap. De B’s en D’s doen ook goed mee en staan in de middenmoot.  Ga zo door. De Kangoeroe klup is een mooi groepje, maar om ook wat wedstrijden te spelen hebben wij er graag een aantal kinderen BIJ!! Ook hebben wij een 3 tal keer een clinc gegeven voor kinderen van de lagere scholen. In eerste instantie was dat een initiatief van de van Royenschool I.s.m. Maatschappelijk Werk Coevorden, maar ook de kinderen van De Slagkrooie zijn uitgenodigd. De hoop is natuurlijk dat daar ook kinderen zijn die naar de korfbal komen. Wij wensen alle speelsters en spelers van jong tot wat ouder heel veel succes voor de tweede helft van de competitie.

In november heeft de aktiviteiten commissie de playback show georganiseerd.  Het was een groot succes, maar wel jammer dat wij het moeten doen met minder jeugd leden.  Wat kunnen wij er aan doen? Voor een uitgebreid verslag zie onze site.  Na de spetterende optredens was er nog een Bingo ronde met mooie prijzen, enkelen beschikbaar gesteld door onze sponsoren, waarvoor hartelijk dank.

Van uit het bestuur hebben Miranda en Hennie veel werk verzet op de achtergrond om de IBAN nummers van de grote clubaktie in het betaal systeem van de Grote Clubactie te krijgen. Voordeel was dat alle kopers hun lotnummer konden zien op hun bankafschrift.   Door hele goede inzet van vrijwilligers - jeugd leden met name ..(hun namen worden bekend gemaakt door de coordinator Miranda)……. hebben wij toch €1720,00 voor onze mooie club opgehaald.

De zuidzijde van Schoonoord is inmiddels ook voorzien van een AED kast, die bevestigd is aan de buitenkant bij de ingang van de sporthal. Op initiatief van vvKSC hebben ook  kvSDO, gvVIOS tvDe Return en Dorpsbelangen met bemiddeling van de coordinator AED Richard van Loon dit financieel rond kunnen maken.

Ook zijn wij al weer in de voorbereiding van de jaarlijkse oliebollen aktie en hopen op een groot succes. Gelukkig dit jaar niet weer een dag te vroeg. Dat scheelde vorig jaar nogal in de verkoopresultaten. Wij hopen dat zich nog veel verkopers gaan melden.   In de loop van januari zal ik jullie bij praten hoe het is gegaan.

De lopende zaken  zoals sporthal en verdere ontwikkeling zullen wij ook in het nieuwe jaar met jullie delen.  De werkgroep sporthal is inmiddels een mooi samenwerkingsverband geworden met de ondernemers van Schoonoord, Treant, Dorpsbelangen, Maatsch Werk Coevorden en onze sportclubs vvKSC kvSDO gvVIOS tvDe Return en de Ijsvereniging annex Wandelvereniging SEO. Inmiddels is er bekend dat er de komende jaren veel gaat gebeuren op het gebied van (sport)voorzieningen in ons dorp. Gelukkig hebben we sowieso de sporthal weten te behouden. Precies weten we het nog niet, maar de gemeenteraad heeft veelbelovende plannen om ook Schoonoord aantrekkelijk te houden qua voorzieningen en leefbaarheid. Daarbij wordt ingezet op behoud en verbetering van scholen en hun voorzieninggen en het in stand houden van het verenigingsleven, hetgeen leven in de brouwerij brengt. Wij hopen ook op verbetering c.q. uitbreiding van de sporthal. Duurzaamheid zal daarbij ook inzet zijn. We houden jullie op de hoogte.

Vooralsnog….op naar de Oliebollenactie op 31 december en de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2019 in het clubhuis. Daar zit het bestuur voor u allen klaar met een hapje en een drankje en natuurlijk een oliebol. Het is daar altijd gezellig. We zien jullie allen graag.

Bert Dalmolen voorzitter

Van het bestuur oktober en november 2018.

De veldcompetitie zit er alweer op.  De resultaten zijn heel wisselend.  Bij de jeugd kunnen wij zeggen dat het redelijk goed gaat.  De B,s hebben 1 wedstrijd te gaan en kunnen op gelijke hoogte komen met de nummer 1. De Kangoeroe groep heeft goed getraind op het veld! Prima .Bij de senioren staat het 1e team nog zonder punten in de 3e klasse.  Het is een groot verschil met de 4e klasse. Het 2e is kampioen geworden in hun klasse.  Gefeliciteerd met jullie goede prestatie. Het midweek team heeft een goede start gemaakt op het veld. Zij hebben leuke wedstrijden gespeeld met plezier in het spel

De korfballers gaan nu de zaal in. Daar hopen wij op goede prestaties en veel plezier. Deze (zaal competitie ) begint in de eerste week van december. Onze trainer Bert Snijder heeft zijn draai bij SDO gevonden. We horen tijdens de trainingen dat er met veel plezier getraind wordt. Er is een goede communicatie en iedereen weet “van hoe of wat”.

OPROEP VOOR SPELENDE LEDEN,  SENIOREN EN A EN B JUNIOREN …..die het spelregebewijs nog niet hebben gehaald of zelfs niet geopend. GA OP DE KNKV site OEFENEN. Zo moeilijk is het echt niet!!!

Wij hebben ook weer een aantal leuke activiteiten gehad, zowel voor de jeugd als voor de senioren. De leden vergadering is wel voor ons een hele belangrijke jaar vergadering.  De opkomst was matig hetgeen  wij vanuit het bestuur betreuren! Wij hopen dat wij met elkaar de terug loop van leden kunnen stoppen! Dit is een grote zorg. Door op tijd activiteiten aan te geven op de web-site hopen wij dat jullie hiermee rekening kunnen houden en alles op tijd in ieders agenda kunnen zetten. Inhoudelijk waren de verslagen van de commissies voor de pauze aangenomen en goedgekeurd door de leden. Na de pauze en na het  bestuderen van de financiële stukken i.e. de begroting en balans waren er geen verrassingen.  Het tekort van een kleine  5000,00 euro werd goed verklaard en uitgelegd door onze penningmeester. Bedankt hiervoor. Vanuit de vergadering was er een applaus voor alle bestuurders. Zowel bestuur als alle commissieleden. Het bestuur is heel blij met de commissies, anders kunnen wij het niet behappen.  Wij zullen op de kleintjes moeten letten, want met een terug lopend ledental en minder inkomsten clubhuis moeten wij toch proberen onze mooie club gezond te houden. In december gaat de voorzitter, met eventueel een assistent(e) een aantal clinics geven in de sporthal I.s.m. de buitenschoolse activiteiten van de Van Royenschool en het Maatschappelijk Werk Coevorden. Dit gaat hopelijk leden opleveren.

Tijdens het agenda punt BESTUURSVERKIEZINGEN waren er vanuit de vergadering helaas geen nieuwe bestuursleden te begroeten. Ook heeft al veel inspanning tevoren niets opgeleverd. Wij hebben 1 vacature in het bestuur en 1 vacature voor de TC (Technische Commissie. WIE WIL ONS HELPEN OM DE WERKZAAMHEDEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR TE KRIJGEN. MELD JE AAN BIJ ONS BESTUUR!!! Of bij een commissie.

Binnenkort gaan wij alle leden een mail sturen voor de AGV privacy wetgeving.  Daarin vragen wij u het bijgaande formulier in te vullen en aan ons te retourneren. (post of scan via mail). Wij  zullen de gevraagde en opgeslagen gegevens goed in een systeem bewaren en beschermen.

De grote club actie loopt niet zoals wij hebben gedacht.  Oorzaak kan zijn dat de mensen hun Iban nummer moeten invullen. Sommige mensen willen dat niet. Ook wordt de lotenverkoop niet door alle leden met gejuich ontvangen. Dat begrijpen wij ten zeerste. Het is ook niet onze hobby, maar we moeten wel met elkaar het hoofd boven water zien te houden, zodat een ieder kan korfballen. Een oom, tante, buurvrouw etc heb je toch gauw gevonden en kost niet zoveel tijd.

De commissie “behoud voorzieningen en sporthal in Schoonoord” peutert gestaag aan de toekomstplannen van Gemeente en verenigingen in en om ons dorp. Daarin wordt niet alleen de sporthal behoud en verbetering aangesneden, maar ook MEER activiteiten in de sporthal en woonvoorzieningen in ons dorp. Met name voor de jeugd/starters. Deze generatie zal namelijk ALTIJD belangrijk blijven voor verenigingen qua ledenaantal en qua verhoging niveau. Immers als onze leden naar elders vertrekken, kunnen wij hier niet van profiteren en genieten.

Wij zijn ook in de voorbereiding van de OLIEBOLLEN actie. Er worden al vrijwilligers gevraagd zodat wij weer kunnen hopen op een geweldige dag en er weer veel oliebollen worden verkocht zodat wij de kas goed kunnen aanvullen . De actie is dit jaar op MAANDAG 31 DECEMBER. De zondag ervoor kunnen we nog goed uitrusten, zodat we met frisse moed kunnen beginnen aan de actie. De week daarna is er weer de grote na-oliebolse schoonmaak. Ook daar hopen wij een flinke ploeg bij elkaar te hebben, want vele handen maken nog steeds licht werk.

Namens het bestuur, de voorzitter Bert Dalmolen.

Van het bestuur juli en augustus 2018.

Wij staan voor een periode waarin niet actief wordt gekorfbald.  Voordat wij op vakantie gingen, zijn er nog een aantal activiteiten geweest, zoals de singels snoeien en de eind barbecue.  Het 2e team heeft  voor een hele mooie middag en avond gezorgt.  In de middag leuke spelletjes waar veel animo voor was en ook het op elkaars korf schieten was in trek via het piramide systeem. Vanaf 18.00 uur was de start van de barbecue.  Hiervoor geldt ook “goed verzorgd”.  De start met een warmte bron die het voor de helft deed was wel jammer maar ook dat werd later opgelost. De muziek werd verzorgt door Lars en assistent;  prima en leuke muziek voor ieder wat wils.

Dan hebben het weekeinde waar natuurlijk het kamperen centraal staat. Het geliefde Korfbalkamp.   Met veel plezier wordt er opgebouwd.  Het was nu ook prachtig weer, dus heel veel  activiteiten met water glijden en kleine zwembadjes die dienst deden voor verschillende doeleinden. Alles onder toezicht van een aantal senioren die zelf ook veel plezier in de organisatie hebben. Natuurlijk waren er ook weer vele spelletjes met de meegenomen korven. De lol kon niet op. Bijna alle jeugd van SDO was er. Op naar de volgende keer. Het leeft zeker binnen onze club!!

 Het is wel heel erg jammer dat het aantal jeugdleden wat terug loopt. Daar zullen wij hard aan moeten werken. O.a. starten we dit najaar met deelname aan de buitenschoolse activiteiten waar schijver dezes, uw voorzitter, korfbalclinics zal geven in de sporthal aan de jeugd van de lagere scholen. Dit is een initiatief van de Burg. Van Royenschool i.s.m. Maatschappelijk Werk Coevorden. Wij hopen dat alle jeugd zich daar zal melden en dat dit voor herhaling vatbaar is. Deze activiteiten zijn van oktober t/m mei. We starten met 4 clinics en hopen op veel succes.

Wij zijn met een aantal vrijwilligers druk met het veld.  Eerst heeft Jantinus met een collega de singels gesnoeid. Er moet echter nog wel wat opgeruimd worden of door een versnipperaar! Ook zijn wij bezig met een vaste ploeg om het veld te besproeien. Curatio(veldonderhoud)  had aan gegeven om wel te beregenen, waar er aanvankelijk terughoudendheid geadviseerd was.  Gezien de droogte is het echt wel noodzakelijk nu. Middels de beregeningsapp wordt het proces aangestuurd door de clubhuiscommissie. Er wordt in week 32 een vaste krachtstroom grondkabel aangelegd door onze vrijwilligers. Kraantje gesponsord door MUCO De Kiel. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.

Vergeet niet te stemmen voor 31 augustus voor de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. Alle Rabobankleden hebben hiervoor een STEMCODE ontvangen. Uw Stem is GELD WAARD.

Wij willen alle senioren spelers en de A's wijzen op het spelregel bewijs.  Volg de instructies op onze mooie Site en de mail die je persoonlijk gekregen hebt. (mail van sportlink) en haal je bewijs; dat is goed voor jezelf en SDO. Dan kunnen wij het nieuwe seizoen goed van start gaan. De voorbereiding 1e en 2e begint op maandag 27 augustus.  Voor de jeugd beginnen op vrijdagavond 31 augustus.  De competitie begint op 8 en 9 september. Zie de site.  Wij wensen alle teams heel veel succes in het nieuwe seizoen, het bestuur.

Van het bestuur,  de voorzitter, Bert Dalmolen.

 

Van het bestuur (Juni)

Wij zijn er erg blij mee dat ons 1e team Kampioen is geworden in de veldcompetitie en dat zij zijn gepromoveerd naar de 3e klasse. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank Wim Hulshof dat je onze selectie naar een kampioenschap hebt geholpen en grote dank voor de vele inspanningen die je vele jaren hebt geleverd. Eerst samen met Bob en later alleen. Wij hopen dat je nog lang samen met je dochters Marloes en Lisette betrokken zult zijn bij ons SDO. Het was niet eenvoudig om een goede opvolger te vinden. Wij zijn er toch in geslaagd om een nieuwe hoofdtrainer te vinden en wij zijn daar heel blij mee. Onze nieuwe hoofdtrainer Bert Snijders uit Elim zal zichzelf verder voorstellen op onze site.  Hij is op 15 juni a.s. bij ons op de training en natuurlijk zetten wij dan allemaal onze beste beentjes voor. Van harte welkom Bert en heel veel succes en plezier bij SDO. Als het in zijn agenda past zal hij vast integreren bij SDO met een bezoek aan onze eind BBQ op 23 juni. (zie elders op deze site).

Ook zijn onze B’s kampioen geworden. Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd van het bestuur.

Er kan NOG een kampioen bij komen, want de C’s staat ook bovenaan. Zet ‘em op C’s.

De Technische Commissie heeft een onderzoek gedaan naar belangstelling voor een midweek team in het nieuwe seizoen. We gaan dit het komende seizoen ondervinden hoe dit gaat. Heel veel plezier en succes allen. Wij spelen met team 1 en 2 op zondag.

Verder is er weer voortgang met de werkgroep sporthal. Eind 2017 was er de nieuwe beleidsnota Binnensportaccommodaties waarin ons is beloofd dat de sporthal zeker blijft en dat er ook onderhoud zal worden gepleegd. Bewust hebben we even gewacht op de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe raad. Het nieuwe college van B&W was ook het oude, maar er zijn ook nieuwe raadsleden. Veel succes en wijsheid. Vrijwel direct hebben we samen met Dorpsbelangen, CMO STAMM en diverse  sportclubs in Schoonoord het eea weer opgepakt en we hebben veel besproken wat we aanhangig willen maken wij de gemeente Coevorden. Hierbij waren ook DAS en de ijsvereniging aanwezig. We hopen namelijk dat er meer dan alleen sport kan plaats vinden in de sporthal. In oktober zou er een pilot kunnen plaats vinden van het Oktoberfest, onder de voorwaarde dat er een goede afdekvloer door DAS gebruikt wordt. Wij hopen dat de LEADER subsidie die het Vijf Punten Plan van Schoonoord gekregen heeft daaraan bij kan dragen. Onderhandelingen zijn gaande. Proficiat DAS. Ook is woningbouw voor onze jeugd aan de orde gekomen. DAS zal een behoefte onderzoek voorbereiden. Gedacht wordt aan starters woningen in een project. Het beloofde onderhoud van de sporthal  is nog niet uitgevoerd. Wel is er verwijdering van asbest gepland in 2019 en komen er zonnepanelen op het dak. We hopen dat we in die bouwstroom meer verbeteringen en/of uitbreidingen kunnen meenemen, waaronder een multi-functionele vloer. We zullen op 5 juni in een kleinere commissie begeleid door CMO STAMM hoofdlijnen en wensen op schrift stellen, terug koppelen naar de clubs en inbrengen bij de gemeente. De gemeente is namelijk zeer welwillend ten opzichte van initiatieven op dorpsniveau, heeft ook gelden beschikbaar, maar de clubs en bevolking moeten zelf wel aan- en inbrengen.

We gaan met hopelijk nog veel meer leden en inzet,  met vertrouwen de toekomst tegemoet.

De voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur (Mei/Juni)

Wij hebben alweer een groot deel van de veldcompetitie achter de rug. Bij de jeugd gaat het naar wens. Bij de A's moeten er nog wel veel wedstrijden worden gespeeld en daar is nog niet te zeggen wie hier kampioen kan worden. Dat is anders bij de B's. Zij hebben de gang er goed in en staan nu al bovenaan en willen gaan voor het kampioenschap! Ook de C 's gaan voor het kampioenschap. Zij staan na 3 wedstrijden bovenaan. Bij de D's zal het moeilijk worden om kampioen te worden. Zij staan met 2 punten in de middenmoot en de ploeg uit Hooghalen staat ongeslagen bovenaan. Bij de senioren is het eerste team groepswinnaar geworden met nog 2 wedstrijden te spelen (kampioen); hoe het gaat voor promotie is afwachten (3kamp). Doelstelling voor de toekomst SDO is een stabiele 3e klasse te worden! Het 2e team heeft 2 wedstrijden gespeeld en de eerste winst moet nog komen. Er zijn nog wedstrijden genoeg. De kleinsten onder ons zijn buiten leuk bezig. Het is heel mooi om te zien hoe zij er van genieten. Op vrijdag 20 april hebben wij het schoolkorfbal toernooi georganiseerd met de scholen uit ons dorp en verder uit Sleen en Aalden was het redelijk bezet. Hoop dat wij volgend jaar weer wat meer scholen mogen ontvangen.

Wij hebben inbraak in ons clubhuis gehad. Er is veel vernield en de  nodige schade aangericht. Ook zijn er veel producten en apparaten meegenomen. Wie het gedaan heeft zullen wij misschien nooit achter komen.  De politie doet wel hun onderzoek maar wij weten niet wie of wat. Verzekering heeft veel vergoed maar wij houden schade en veel werk. De vaste vrijwilligers hebben goed werk gedaan; bedankt hiervoor. ( ook voor de vrijwillige financiele bijdrage  van een lid! )

Wij hebben natuurlijk ook weer hele mooie activiteiten gehad. Op het jaarfeest is natuurlijke een heel mooi toneelstuk opgevoerd door onze vaste ledengroep; prachtig gedaan! Daarnaast heeft het bestuur 2 leden tot LID VAN VERDIENSTE benoemd en wel Marga Naber en Henry de Wilde. Zij vonden het geweldig en er waren zelfs een paar tranen.  Jullie hebben het dik verdiend! De activiteiten commissie heeft a weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Voor de senioren klootschieten en daarna eten Het was een hele mooie dag en lekker eten,  top! Bij de jeugd staat ook het een en ander te gebeuren.  houd de agenda bij .

Hemelvaartsdag 10 mei 2018 staan wij als SDO op de ROMMELMARKT en hopen de kas wat verder te spekken! Wij kunnen voortaan wel wat meer vrijwilligers gebruiken anders kunnen wij deze niet meer bemannen!

Wij gaan naar het einde van dit seizoen dus de eind barbecue komt eraan; houd deze dag vrij zaterdag 23 juni 2018.  Komen allemaal .

Er is een nieuwe gemeenteraad gekozen en de werkgroep die zich o.a. bezig houdt met de sporthal heeft alweer in het kader van het Vijf Punten Plan rond de tafel gezeten met alle geledingen. Wat betreft de sporthal is er (bewust na het installeren van de nieuwe raadsleden) op 16 mei a.s. een bijeenkomst belegd met de sportclubs, Dorpsbelangen, DAS en CMO STAMM om alle partijen bij de les te houden.

Van het bestuur, de voorzitter Bert Dalmolen

Van het bestuur (Februari/Maart)

Wij hebben de eerste winter maand  achter de rug  en zijn het jaar 2018 binnen gestapt na onze nieuwjaar receptie.  Het praatje is te lezen op onze site. Wij hebben het op sportief gebied redelijk goed gedaan. Bij de jeugd strijden de A junioren nog altijd mee voor het kampioenschap. Voor de B jeugd geldt hetzelfde. De kans is zelfs zeer groot deze mooie stap te zetten. Ook bij de D jeugd zijn de kansen op een kampioenschap aanwezig. De C jeugd heeft het heel moeilijk in de poule. Zij staan net nog niet onder aan. Bij de senioren staan beide teams in de middenmoot! Wij zijn druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer! Wie ons hierin kan helpen horen wij graag!

Het schoolkorfbaltoernooi is in voorbereiding voor dit voorjaar. Wij hopen dat dit veel nieuwe leden gaat opleveren en we hopen nog wat oefenclinics te kunnen geven op de scholen.

Wij zijn als vereniging met heel veel verschillende manieren bezig om ons clubhuis netjes en opgeruimd te houden.  Voor de zeecontainer is een heel efficiënte indeling gemaakt. Ik wil hier Robin Naber speciaal bedanken voor alle goede laswerk, maar natuurlijk ook al de andere vrijwilligers. Zo hebben wij ook een klusdag gehad. Hier waren ook weer een aantal vrijwilligers om alles rondom en in ons mooie clubhuis op te ruimen, zodat wij straks weer goed van start kunnen gaan als de veldcompetitie begint. Tevens is de clubhuis commissie bezig met het aanpassen van de verlichting.  Er is al een proef gestart voor een kleedkamer. De toneelgroep is ook in volle voorbereiding en zij zullen op zaterdag 31 maart 2018 het stuk “Extra hulp op de Eerste Hulp” opvoeren.  Dat wordt weer lachen, gieren en brullen. Zie zeer binnenkort een stukje op onze site met ook de voorverkoopdata. Eerst natuurlijk voor leden/donateurs op 9 maart.  Wij verzoeken al onze leden om een mooi prijsje mee te brengen voor de verloting.

Wij hebben ook bezoek gehad van de wethouder Brink met ambtelijke ondersteuning, met als doel de evaluatie van de overdracht onderhoud velden aan de clubs en stand van zaken. De gemeente wil graag weten hoe wij de privatisering hebben doorgemaakt. We hebben aangegeven dat wij het financiëel net rond kunnen breien met de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage voor het veldonderhoud,  maar dat wij wel extra moeten investeren in de beregen installatie.  Hier wordt een tekening en plan voor gemaakt. Tevens hebben we over de sporthal en het terug lopen van jeugdleden  (leden) gesproken. Dit is voor ons als bestuur een zorgpunt. We hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze zorgen uit te spreken over woningnood van onze jeugd, het ontbreken van (betaalbare) bouwgrond/starterswoningen  en het beleid daaromtrent en het beleid aangaande verhuur van woningen in ons dorp. Als immers onze jeugd genoodzaakt is om ons dorp te verlaten,  betekent dat de onherroepelijke dood voor alle verenigingen en al onze voorzieningen. Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen en we zullen dan ook de nieuwe raad warm moeten houden voor onze clubs en voorzieningen. In de nota binnensportaccommodaties van afgelopen jaar is ons plechtig beloofd dat de bestaande sporthal zal blijven bestaan en ook opgeknapt wordt, maar je weet het maar nooit met een nieuwe raad.

Veder zijn wij bij onze hoofdsponsor COOP Boezen geweest en hebben een heel goed en heel positief gesprek gehad. Er komen nieuwe shirts voor ons 1e team met COOP Boezen Schoonoord. Ook de trainings pakken en tassen worden aangepast met een nieuw sponsorlogo (met COOP Boezen Schoonoord ),dat wordt gemaakt door  onze sponsor  De Borduurmolen!!!! Een immense job, maar het proefexemplaar zag er al erg mooi uit.

Tot zover weer bij gesproken namens het bestuur de voorzitter Bert Dalmolen.

Van het bestuur (Januari/ Februari)

Nieuwjaarspraatje van de voorzitter

Wij wensen jullie vanuit het bestuur een gezond en sportief 2018.  Alle LEDEN en VRIJWILLERS Hartelijk dank voor wat jullie hebben gedaan voor SDO.  Wij zijn een heel actieve vereniging,  doen heel veel met elkaar en hopen dat het ook weer in dit jaar zo mag zijn. Laten we vooral ons motto “Samenspel Door Oefening”waar maken en ons realiseren dat vele handen licht werk maken.  Wij maken er een succes jaar van, zowel Sportief als persoonlijk! Vooral ook plezier in het spel leidt veelal tot succes!!!

Waar ik even bij wil stil staan is dat Petra, de vrouw van onze trainer WIM helaas toch plotseling is overleden. Het is voor Wim, Marloes en Lisette een moeilijke tijd geweest en wij wensen hen de kracht toe om het leven weer op te pakken. Wij danken hen voor hun inzet, die zij ondanks deze moeilijke tijd, altijd gehad hebben bij SDO. Ook Petra heeft voor SDO vaak haar beste beentje voorgezet.

De  Grote Club actie heeft +/- € 1400,00  opgebracht. De jeugdleden en leden hebben goed verkocht!   De Oliebollen Aktie was ook dit jaar een succes met een opbrengst van € 4545,00 vorig jaar € 4145,00. Dat is € 400,00 meer dan 2017. Er was weinig afval met het bakken en we hadden de prijs met 1 euro verhoogd. Wel is er wat minder verkocht ! We denken dat mede het slechte weer en het feit dat het op 30 december ipv 31 december was, daaraan debet waren. De kwaliteit was echter weer prima en heel goed van smaak.  Het is veel werk, maar het is goed voor SDO. BEDANKT, Wendy ,Arie en Henk bedankt voor de zorgvuldige voorbereiding, maar zeker ook alle vrijwilligers: mengers, bakkers, inpakkers,  verkopers(jeugdleden) en schoonmakers(opruimers), BEDANKT voor jullie inzet.

De veldcommissie heeft ook prima werk geleverd! Wij hebben een regen installatie aangeschaft. Ook zoeken wij vrijwilligers om in het nieuwe seizoen het allemaal gemakkelijker te laten verlopen. Met name in de veldcommissie, die nu ondergebracht is bij de clubhuiscommissie kunnen we nog mensen gebruiken, die de sproeiers op het veld willen verzetten tijdens het veldseizoen.

Verder wil ik mijn complimenten met jullie delen over de eerste digitale nieuwsbrief en het vervolg van onze vereniging.  Prima gedaan om zodanig extra aandacht te vragen voor onze prachtige SDO - site! Meldt u zich nog aan bij de redactie met uw emailadres om deze automatisch in uw mailbox te ontvangen. Adres redactie@kvsdo.nl. Ook als u korfbalnieuws of een verslag of foto’s heeft.

Zo we als vorig jaar ook hier gezegd hebben…. De jeugd heeft de toekomst en daar zullen wij veel voor moeten blijven doen.  Zij zijn de toekomst voor SDO. Natuurlijk zijn alle mensen welkom, maar iets meer heren zou heel mooi zijn. De Kangeroe groep is een goede stap! Zij trainen nu op zaterdag om de 2 weken, maar wij hopen dat dit in de toekomst prachtige korfballers worden, die gewoon meedraaien op onze trainingsavonden. Kom eens kijken. Zie site.

Wij moeten op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Helaas gaat Wim Hulshof  stoppen bij SDO.  Wij hopen dat wij met de TC er in zullen slagen om een nieuwe hoofdtrainer te vinden!

Ik wil even stil staan bij de Sporthal.  Daar heeft werkgroep zich op gericht en heeft de wind er goed onder. Samen met de andere sportclubs, Dorpsbelangen en CMO STAMM is er al een hoop werk verricht. Inmiddels is er (ook na gesprekken met de gemeente) een nieuwe Beleidsnota Binnensportaccommodaties van de gemeente  uitgekomen, waarin Schoonoord als voorbeeld wordt genoemd in het bewust maken van de bevolking. Feit blijft dat de bezettingsgraad omhoog moet. Daartoe kan er nu ook incidenteel (snel) gehuurd worden via de beheerder Tina Weggen, zodat men ook met een groepje even een uurtje spontaan kan gaan sporten.  Wij hopen dat dit,  in samenwerking met de gemeente, een positief resultaat zal hebben. Wij weten al wel…. de sporthal zal blijven voor ons mooie dorp!

Ik ben al weer te lang aan het praten dus maak er een    mooi en sportief jaar van, succes allemaal!!

Uw voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur (November/ December)

Wij zijn al weer een aantal weken in de zaal aan het korfballen.  Wij hebben helaas een team moeten terug trekken. Dat was een moeilijke beslissing, maar om overbelasting van leden,  boetes en extra zaal huur te vermijden was dit de beste beslissing.  In de tweede helft van de veldcompetitie kunnen wij opnieuw kijken hoe wij er voorstaan wat betreft spelende leden. Het 1e team heeft van 3 wedstrijden 1 gewonnen en 2 verloren. Dat zijn ook de 2 sterkste ploegen in deze competitie. Team 2/3 heeft nog niet de draai gevonden. De jeugd ploegen doen het heel goed. De A’s, B’s en D’s staan bovenaan; de C’s staan in de midden moot, maar dat komt ook helemaal goed.  Laat de coaches en trainers hun werk doen en de kinderen met plezier korfballen!

De grote club actie loopt naar wens.  Er is ongeveer het zelfde aantal loten verkocht en dat levert voor onze mooie club weer hetzelfde bedrag op als vorig jaar. De voorbereiding van de oliebollen actie is ook alweer in volle gang. De heren Aardema en Dokter hebben al de vloerbedekking gelegd en de bak keuken is in gereedheid gebracht.  Je kunt zeggen... dat is op tijd. Maar als je op 8 december 2017 vijftig jaar getrouwd bent dan heb je meer feestelijks te doen !!! Arie en Alie Aardema van af deze plaats van hartelijk gefeliciteerd met dit heugelijke feit  en als je daarna op vakantie gaat moet je wel de organisatie op orde hebben! Hartelijk dank daarvoor Arie en Henk.  Wendy heeft ook alweer een groot aantal vrijwilligers gevraagd en het loopt naar behoren. De clubhuis commissie is samen gegaan met de veld commissie om hun krachten te bundelen en er overlapping is. We zoeken nog een materiaalman of -vrouw en mensen die een bijdrage willen leveren (hoe klein ook want vele handen maken licht werk). Clubhuis schoon maken, sproeistysteem verzetten, bosjes snoeien etc.   Jullie kunnen dit nalezen in het organisatie schema  op onze mooie web-site. Dit voor de duidelijkheid waar je moet zijn als er vragen zijn of als je  je wilt inzetten voor on