De Pein 1
16 - 14
SDO (S) 1
Rodenburg 3
14 - 13
SDO (S) 2
Stadskanaal '74 B1
13 - 12
SDO (S) B1
Thrianta D1
7 - 8
SDO (S) D1
Stadskanaal '74 A1
22 - 21
SDO (S) A1
AVO MW1
15 - 13
SDO (S) MW1

Van het bestuur (archief)

Van het Bestuur (archief)

Van het bestuur februari 2019

Wij zijn alweer een aantal weken in het nieuwe jaar sportief bezig. Ook hebben wij de olie bollenactie en de nieuwjaarsreceptie achter ons liggen. Daar wij opnieuw met inbraak van ons clubhuis te maken hebben gehad, is schade weer hoog  opgelopen door vernieling en diefstal van materiaal. Om onze kosten dientengevolge te dekken is er een spontane actie gestart met onze sponsor Bloemisterij  Creannetta te Schoonoord.  De door Creannetta gehouden kerststukjesveiling heeft ons  € 200,00 opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Daarnaast is er een bloembollenactie gestart door Marga Naber i.s.m. Creannetta. Deze konden worden besteld d.m.v. een intekenlijst, waarmee onze leden druk bezig zijn geweest om familie, vrienden, collega’s, buren etc bloembollen te verkopen. Het zal mooi zijn als dat ook een mooi bedrag oplevert. Ook hebben we een gift hiervoor ontvangen van HUMO fam Schuttrups en B&B Kozijnen. Hartelijk dank hiervoor. De clubhuiscommissie was al druk bezig met de beveiligingsmaatregelen, maar de brutale inbrekers hebben zich toch een weg weten te banen. Daarom zullen we nu drastischer maatregelen nemen. Ongelooflijk dat een sportvereniging hun clubhuis, waar zij zo hard voor werken, moet beveiligen tegen onverlaten.        

De oliebollenactie 2018 is prima verlopen. Er zijn altijd verbeterpunten. Deze zullen wij in 2019 meenemen om te waarborgen dat de oliebollen weer van prima kwaliteit zijn. In 2018 was het weer top en hebben we ook weer meer verkocht dan in 2017. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt en wij hopen op jullie blijvende goede inzet! Heel verschrikkelijk is het dat de inbrekers bij de laatste inbraak onze prachtige nieuwe oliebollentent ontvreemd hebben. Ook in de mooie SDO blauwe kraam is heel goed verkocht.

De nieuwjaarsreceptie was een gezellige avond met alle wensen voor gezondheid en vooral ook een sportief jaar. De opkomst kon wel wat beter, maar door omstandigheden waren er wat minder leden.

Ook is SDO actief binnen de Projectgroep Sporthal en Voorzieningen in ons mooie dorp. Behoud van de sportaccommodaties is inmiddels behaald, maar we houden ons ook bezig met behoud van leefbaarheid in ons dorp. Hierbij denken we aan behoud en verbetering van voorzieningen, maar ook aan woonruimte voor onze jeugd, want zij zijn onze toekomst. Er staat ook de “integrale huisvesting van de scholen” op de agenda van de gemeenteraad. Duidelijkheid bestaat hierover nog niet.  Met een vertegenwoordiging van alle sportclubs, ondernemers, Het Ellertsveld, DAS en Maatschappelijk Werk Coevorden (MWC)  onderhouden we contacten met de gemeente Coevorden om samen op te trekken om e.e.a. tot een goed resultaat te brengen. Meer hierover elders op onze site. We houden jullie op de hoogte. Inmiddels wordt er door dit gezamenlijk overleg wel extra gewandeld in Schoonoord, zijn er meer kabouters en kangoeroes (voetbal en korfbal door 3 en 4 jarigen)en extra zaalteams, heeft de gym bewegen voor ouderen, bootcamp en dans ontwikkeld, worden er enquetes in woningbehoefte gehouden door DAS en Dorpsbelangen, zijn er clinics ontwikkeld i.s.m. van Roijenschool en MWC  en is er door het verzorgingshuis Het Ellertsveld een duofiets aangeschaft, die ook voor andere ouderen kan worden ingezet.

Op naar onze verjaardag. Deze wordt dit jaar gevierd op 30 maart 2019.  De toneelgroep is alweer heel druk in de voorbereiding met  “DEZE VROUW. .... IS UW MAN”, een klucht in 3 bedrijven die tot vermakelijke taferelen leidt,  geschreven door J. Tol.

Sportief gezien zijn wij alweer op de helft van de competitie. Het 1e team staat in de middenmoot. Er wordt van tijd tot tijd redelijk gepresteerd, maar zij kunnen zeker groeien! Het 2e staat prima mee boven aan. Alleen DES uit Norg is net wat te sterk. In de midweek gaat het ook prima. Er wordt leuk gekorfbald. Zij staan op een mooie eerste plaats.  Wel wordt er veel met verschillende spelers gespeeld en dat laat zien dat er veel kwaliteit in SDO zit.

Bij de jeugd gaat het redelijk naar wens.  De A junioren doen goed mee in hun klasse. Het staat dicht bij elkaar. De kans op kampioenschap lijkt klein, maar de bal is rond en je weet maar nooit! De B jeugd staat slechts 2 punten achter op de koploper, maar er is ook een sterke middenmoot. Dus het kan ook hier nog alle kanten uit. De D’s staan nog onderaan, maar kunnen zeker nog naar boven kijken, want zij hebben nog een groot aantal wedstrijden te spelen. Kom op en laat het zien!!! We hebben een 2tal jeugd spelers erbij. Heel mooi en we hopen dat het doorgroeit, want we kunnen om SDO groot te maken nog veel meer jeugd gebruiken.

Toen ik aan het schrijven was van dit stukje is er in de nacht van woensdag op donderdag (van 7 op 8 februari ) opnieuw weer in ons mooie clubhuis ingebroken.  Opnieuw is er veel vernield en consumptie goederen en materiaal gestolen. De schade is nu ook weer aanzienlijk. We zijn woest, maar moeten de schouders rechten en doorgaan. Al bij de vorige inbraak in december 2018 waren we druk bezig met verbetering van de beveiliging. De 1 inbraak was in maart 2018. We zullen de beveiliging nu versneld uitvoeren samen met de clubhuiscommissie. Het plan ligt er al, de offertes zijn binnen en we kunnen aan het werk. Er is veel werk te doen en we zullen veel vragen van de vrijwilligers. Heeft iemand bijzonderheden opgemerkt wat de diefstal kan oplossen, meld dit dan a.u.b. bij het bestuur of iemand van de clubhuiscommissie. (zie site).

U begrijpt, het zit ons hoog!!!!

Wij zouden veel liever gewoon fijn korfballen en geen slachtoffer zijn van rovers en vandalen.

Van het bestuur,  voorzitter Bert Dalmolen

Van het bestuur december 2018 en januari 2019.

Beste leden,

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen. Een jaar waarin veel is gebeurd op sportief gebied en waarin wij Bert Snijder, onze nieuwe hoofdtrainer, begroeten. Hij weet de spelers hun plezier voor het spelletje terug te brengen en dat is te zien op de trainingen en in de wedstrijden! Het resultaat komt door veel inzet te tonen en plezier met elkaar te houden. Bij de senioren kunnen wij zeggen dat het 2e team het heel goed doet. Het 1e team is nog erg wisselvallig. Door met een midweek team te gaan spelen zijn er meer spelende leden gebleven. Dat is een goede zaak. Ook bij de jeugd zijn de resultaten goed. De A’s doen mee voor het kampioenschap. De B’s en D’s doen ook goed mee en staan in de middenmoot.  Ga zo door. De Kangoeroe klup is een mooi groepje, maar om ook wat wedstrijden te spelen hebben wij er graag een aantal kinderen BIJ!! Ook hebben wij een 3 tal keer een clinc gegeven voor kinderen van de lagere scholen. In eerste instantie was dat een initiatief van de van Royenschool I.s.m. Maatschappelijk Werk Coevorden, maar ook de kinderen van De Slagkrooie zijn uitgenodigd. De hoop is natuurlijk dat daar ook kinderen zijn die naar de korfbal komen. Wij wensen alle speelsters en spelers van jong tot wat ouder heel veel succes voor de tweede helft van de competitie.

In november heeft de aktiviteiten commissie de playback show georganiseerd.  Het was een groot succes, maar wel jammer dat wij het moeten doen met minder jeugd leden.  Wat kunnen wij er aan doen? Voor een uitgebreid verslag zie onze site.  Na de spetterende optredens was er nog een Bingo ronde met mooie prijzen, enkelen beschikbaar gesteld door onze sponsoren, waarvoor hartelijk dank.

Van uit het bestuur hebben Miranda en Hennie veel werk verzet op de achtergrond om de IBAN nummers van de grote clubaktie in het betaal systeem van de Grote Clubactie te krijgen. Voordeel was dat alle kopers hun lotnummer konden zien op hun bankafschrift.   Door hele goede inzet van vrijwilligers - jeugd leden met name ..(hun namen worden bekend gemaakt door de coordinator Miranda)……. hebben wij toch €1720,00 voor onze mooie club opgehaald.

De zuidzijde van Schoonoord is inmiddels ook voorzien van een AED kast, die bevestigd is aan de buitenkant bij de ingang van de sporthal. Op initiatief van vvKSC hebben ook  kvSDO, gvVIOS tvDe Return en Dorpsbelangen met bemiddeling van de coordinator AED Richard van Loon dit financieel rond kunnen maken.

Ook zijn wij al weer in de voorbereiding van de jaarlijkse oliebollen aktie en hopen op een groot succes. Gelukkig dit jaar niet weer een dag te vroeg. Dat scheelde vorig jaar nogal in de verkoopresultaten. Wij hopen dat zich nog veel verkopers gaan melden.   In de loop van januari zal ik jullie bij praten hoe het is gegaan.

De lopende zaken  zoals sporthal en verdere ontwikkeling zullen wij ook in het nieuwe jaar met jullie delen.  De werkgroep sporthal is inmiddels een mooi samenwerkingsverband geworden met de ondernemers van Schoonoord, Treant, Dorpsbelangen, Maatsch Werk Coevorden en onze sportclubs vvKSC kvSDO gvVIOS tvDe Return en de Ijsvereniging annex Wandelvereniging SEO. Inmiddels is er bekend dat er de komende jaren veel gaat gebeuren op het gebied van (sport)voorzieningen in ons dorp. Gelukkig hebben we sowieso de sporthal weten te behouden. Precies weten we het nog niet, maar de gemeenteraad heeft veelbelovende plannen om ook Schoonoord aantrekkelijk te houden qua voorzieningen en leefbaarheid. Daarbij wordt ingezet op behoud en verbetering van scholen en hun voorzieninggen en het in stand houden van het verenigingsleven, hetgeen leven in de brouwerij brengt. Wij hopen ook op verbetering c.q. uitbreiding van de sporthal. Duurzaamheid zal daarbij ook inzet zijn. We houden jullie op de hoogte.

Vooralsnog….op naar de Oliebollenactie op 31 december en de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2019 in het clubhuis. Daar zit het bestuur voor u allen klaar met een hapje en een drankje en natuurlijk een oliebol. Het is daar altijd gezellig. We zien jullie allen graag.

Bert Dalmolen voorzitter

Van het bestuur oktober en november 2018.

De veldcompetitie zit er alweer op.  De resultaten zijn heel wisselend.  Bij de jeugd kunnen wij zeggen dat het redelijk goed gaat.  De B,s hebben 1 wedstrijd te gaan en kunnen op gelijke hoogte komen met de nummer 1. De Kangoeroe groep heeft goed getraind op het veld! Prima .Bij de senioren staat het 1e team nog zonder punten in de 3e klasse.  Het is een groot verschil met de 4e klasse. Het 2e is kampioen geworden in hun klasse.  Gefeliciteerd met jullie goede prestatie. Het midweek team heeft een goede start gemaakt op het veld. Zij hebben leuke wedstrijden gespeeld met plezier in het spel

De korfballers gaan nu de zaal in. Daar hopen wij op goede prestaties en veel plezier. Deze (zaal competitie ) begint in de eerste week van december. Onze trainer Bert Snijder heeft zijn draai bij SDO gevonden. We horen tijdens de trainingen dat er met veel plezier getraind wordt. Er is een goede communicatie en iedereen weet “van hoe of wat”.

OPROEP VOOR SPELENDE LEDEN,  SENIOREN EN A EN B JUNIOREN …..die het spelregebewijs nog niet hebben gehaald of zelfs niet geopend. GA OP DE KNKV site OEFENEN. Zo moeilijk is het echt niet!!!

Wij hebben ook weer een aantal leuke activiteiten gehad, zowel voor de jeugd als voor de senioren. De leden vergadering is wel voor ons een hele belangrijke jaar vergadering.  De opkomst was matig hetgeen  wij vanuit het bestuur betreuren! Wij hopen dat wij met elkaar de terug loop van leden kunnen stoppen! Dit is een grote zorg. Door op tijd activiteiten aan te geven op de web-site hopen wij dat jullie hiermee rekening kunnen houden en alles op tijd in ieders agenda kunnen zetten. Inhoudelijk waren de verslagen van de commissies voor de pauze aangenomen en goedgekeurd door de leden. Na de pauze en na het  bestuderen van de financiële stukken i.e. de begroting en balans waren er geen verrassingen.  Het tekort van een kleine  5000,00 euro werd goed verklaard en uitgelegd door onze penningmeester. Bedankt hiervoor. Vanuit de vergadering was er een applaus voor alle bestuurders. Zowel bestuur als alle commissieleden. Het bestuur is heel blij met de commissies, anders kunnen wij het niet behappen.  Wij zullen op de kleintjes moeten letten, want met een terug lopend ledental en minder inkomsten clubhuis moeten wij toch proberen onze mooie club gezond te houden. In december gaat de voorzitter, met eventueel een assistent(e) een aantal clinics geven in de sporthal I.s.m. de buitenschoolse activiteiten van de Van Royenschool en het Maatschappelijk Werk Coevorden. Dit gaat hopelijk leden opleveren.

Tijdens het agenda punt BESTUURSVERKIEZINGEN waren er vanuit de vergadering helaas geen nieuwe bestuursleden te begroeten. Ook heeft al veel inspanning tevoren niets opgeleverd. Wij hebben 1 vacature in het bestuur en 1 vacature voor de TC (Technische Commissie. WIE WIL ONS HELPEN OM DE WERKZAAMHEDEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR TE KRIJGEN. MELD JE AAN BIJ ONS BESTUUR!!! Of bij een commissie.

Binnenkort gaan wij alle leden een mail sturen voor de AGV privacy wetgeving.  Daarin vragen wij u het bijgaande formulier in te vullen en aan ons te retourneren. (post of scan via mail). Wij  zullen de gevraagde en opgeslagen gegevens goed in een systeem bewaren en beschermen.

De grote club actie loopt niet zoals wij hebben gedacht.  Oorzaak kan zijn dat de mensen hun Iban nummer moeten invullen. Sommige mensen willen dat niet. Ook wordt de lotenverkoop niet door alle leden met gejuich ontvangen. Dat begrijpen wij ten zeerste. Het is ook niet onze hobby, maar we moeten wel met elkaar het hoofd boven water zien te houden, zodat een ieder kan korfballen. Een oom, tante, buurvrouw etc heb je toch gauw gevonden en kost niet zoveel tijd.

De commissie “behoud voorzieningen en sporthal in Schoonoord” peutert gestaag aan de toekomstplannen van Gemeente en verenigingen in en om ons dorp. Daarin wordt niet alleen de sporthal behoud en verbetering aangesneden, maar ook MEER activiteiten in de sporthal en woonvoorzieningen in ons dorp. Met name voor de jeugd/starters. Deze generatie zal namelijk ALTIJD belangrijk blijven voor verenigingen qua ledenaantal en qua verhoging niveau. Immers als onze leden naar elders vertrekken, kunnen wij hier niet van profiteren en genieten.

Wij zijn ook in de voorbereiding van de OLIEBOLLEN actie. Er worden al vrijwilligers gevraagd zodat wij weer kunnen hopen op een geweldige dag en er weer veel oliebollen worden verkocht zodat wij de kas goed kunnen aanvullen . De actie is dit jaar op MAANDAG 31 DECEMBER. De zondag ervoor kunnen we nog goed uitrusten, zodat we met frisse moed kunnen beginnen aan de actie. De week daarna is er weer de grote na-oliebolse schoonmaak. Ook daar hopen wij een flinke ploeg bij elkaar te hebben, want vele handen maken nog steeds licht werk.

Namens het bestuur, de voorzitter Bert Dalmolen.

Van het bestuur juli en augustus 2018.

Wij staan voor een periode waarin niet actief wordt gekorfbald.  Voordat wij op vakantie gingen, zijn er nog een aantal activiteiten geweest, zoals de singels snoeien en de eind barbecue.  Het 2e team heeft  voor een hele mooie middag en avond gezorgt.  In de middag leuke spelletjes waar veel animo voor was en ook het op elkaars korf schieten was in trek via het piramide systeem. Vanaf 18.00 uur was de start van de barbecue.  Hiervoor geldt ook “goed verzorgd”.  De start met een warmte bron die het voor de helft deed was wel jammer maar ook dat werd later opgelost. De muziek werd verzorgt door Lars en assistent;  prima en leuke muziek voor ieder wat wils.

Dan hebben het weekeinde waar natuurlijk het kamperen centraal staat. Het geliefde Korfbalkamp.   Met veel plezier wordt er opgebouwd.  Het was nu ook prachtig weer, dus heel veel  activiteiten met water glijden en kleine zwembadjes die dienst deden voor verschillende doeleinden. Alles onder toezicht van een aantal senioren die zelf ook veel plezier in de organisatie hebben. Natuurlijk waren er ook weer vele spelletjes met de meegenomen korven. De lol kon niet op. Bijna alle jeugd van SDO was er. Op naar de volgende keer. Het leeft zeker binnen onze club!!

 Het is wel heel erg jammer dat het aantal jeugdleden wat terug loopt. Daar zullen wij hard aan moeten werken. O.a. starten we dit najaar met deelname aan de buitenschoolse activiteiten waar schijver dezes, uw voorzitter, korfbalclinics zal geven in de sporthal aan de jeugd van de lagere scholen. Dit is een initiatief van de Burg. Van Royenschool i.s.m. Maatschappelijk Werk Coevorden. Wij hopen dat alle jeugd zich daar zal melden en dat dit voor herhaling vatbaar is. Deze activiteiten zijn van oktober t/m mei. We starten met 4 clinics en hopen op veel succes.

Wij zijn met een aantal vrijwilligers druk met het veld.  Eerst heeft Jantinus met een collega de singels gesnoeid. Er moet echter nog wel wat opgeruimd worden of door een versnipperaar! Ook zijn wij bezig met een vaste ploeg om het veld te besproeien. Curatio(veldonderhoud)  had aan gegeven om wel te beregenen, waar er aanvankelijk terughoudendheid geadviseerd was.  Gezien de droogte is het echt wel noodzakelijk nu. Middels de beregeningsapp wordt het proces aangestuurd door de clubhuiscommissie. Er wordt in week 32 een vaste krachtstroom grondkabel aangelegd door onze vrijwilligers. Kraantje gesponsord door MUCO De Kiel. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.

Vergeet niet te stemmen voor 31 augustus voor de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. Alle Rabobankleden hebben hiervoor een STEMCODE ontvangen. Uw Stem is GELD WAARD.

Wij willen alle senioren spelers en de A's wijzen op het spelregel bewijs.  Volg de instructies op onze mooie Site en de mail die je persoonlijk gekregen hebt. (mail van sportlink) en haal je bewijs; dat is goed voor jezelf en SDO. Dan kunnen wij het nieuwe seizoen goed van start gaan. De voorbereiding 1e en 2e begint op maandag 27 augustus.  Voor de jeugd beginnen op vrijdagavond 31 augustus.  De competitie begint op 8 en 9 september. Zie de site.  Wij wensen alle teams heel veel succes in het nieuwe seizoen, het bestuur.

Van het bestuur,  de voorzitter, Bert Dalmolen.

 

Van het bestuur (Juni)

Wij zijn er erg blij mee dat ons 1e team Kampioen is geworden in de veldcompetitie en dat zij zijn gepromoveerd naar de 3e klasse. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank Wim Hulshof dat je onze selectie naar een kampioenschap hebt geholpen en grote dank voor de vele inspanningen die je vele jaren hebt geleverd. Eerst samen met Bob en later alleen. Wij hopen dat je nog lang samen met je dochters Marloes en Lisette betrokken zult zijn bij ons SDO. Het was niet eenvoudig om een goede opvolger te vinden. Wij zijn er toch in geslaagd om een nieuwe hoofdtrainer te vinden en wij zijn daar heel blij mee. Onze nieuwe hoofdtrainer Bert Snijders uit Elim zal zichzelf verder voorstellen op onze site.  Hij is op 15 juni a.s. bij ons op de training en natuurlijk zetten wij dan allemaal onze beste beentjes voor. Van harte welkom Bert en heel veel succes en plezier bij SDO. Als het in zijn agenda past zal hij vast integreren bij SDO met een bezoek aan onze eind BBQ op 23 juni. (zie elders op deze site).

Ook zijn onze B’s kampioen geworden. Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd van het bestuur.

Er kan NOG een kampioen bij komen, want de C’s staat ook bovenaan. Zet ‘em op C’s.

De Technische Commissie heeft een onderzoek gedaan naar belangstelling voor een midweek team in het nieuwe seizoen. We gaan dit het komende seizoen ondervinden hoe dit gaat. Heel veel plezier en succes allen. Wij spelen met team 1 en 2 op zondag.

Verder is er weer voortgang met de werkgroep sporthal. Eind 2017 was er de nieuwe beleidsnota Binnensportaccommodaties waarin ons is beloofd dat de sporthal zeker blijft en dat er ook onderhoud zal worden gepleegd. Bewust hebben we even gewacht op de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe raad. Het nieuwe college van B&W was ook het oude, maar er zijn ook nieuwe raadsleden. Veel succes en wijsheid. Vrijwel direct hebben we samen met Dorpsbelangen, CMO STAMM en diverse  sportclubs in Schoonoord het eea weer opgepakt en we hebben veel besproken wat we aanhangig willen maken wij de gemeente Coevorden. Hierbij waren ook DAS en de ijsvereniging aanwezig. We hopen namelijk dat er meer dan alleen sport kan plaats vinden in de sporthal. In oktober zou er een pilot kunnen plaats vinden van het Oktoberfest, onder de voorwaarde dat er een goede afdekvloer door DAS gebruikt wordt. Wij hopen dat de LEADER subsidie die het Vijf Punten Plan van Schoonoord gekregen heeft daaraan bij kan dragen. Onderhandelingen zijn gaande. Proficiat DAS. Ook is woningbouw voor onze jeugd aan de orde gekomen. DAS zal een behoefte onderzoek voorbereiden. Gedacht wordt aan starters woningen in een project. Het beloofde onderhoud van de sporthal  is nog niet uitgevoerd. Wel is er verwijdering van asbest gepland in 2019 en komen er zonnepanelen op het dak. We hopen dat we in die bouwstroom meer verbeteringen en/of uitbreidingen kunnen meenemen, waaronder een multi-functionele vloer. We zullen op 5 juni in een kleinere commissie begeleid door CMO STAMM hoofdlijnen en wensen op schrift stellen, terug koppelen naar de clubs en inbrengen bij de gemeente. De gemeente is namelijk zeer welwillend ten opzichte van initiatieven op dorpsniveau, heeft ook gelden beschikbaar, maar de clubs en bevolking moeten zelf wel aan- en inbrengen.

We gaan met hopelijk nog veel meer leden en inzet,  met vertrouwen de toekomst tegemoet.

De voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur (Mei/Juni)

Wij hebben alweer een groot deel van de veldcompetitie achter de rug. Bij de jeugd gaat het naar wens. Bij de A's moeten er nog wel veel wedstrijden worden gespeeld en daar is nog niet te zeggen wie hier kampioen kan worden. Dat is anders bij de B's. Zij hebben de gang er goed in en staan nu al bovenaan en willen gaan voor het kampioenschap! Ook de C 's gaan voor het kampioenschap. Zij staan na 3 wedstrijden bovenaan. Bij de D's zal het moeilijk worden om kampioen te worden. Zij staan met 2 punten in de middenmoot en de ploeg uit Hooghalen staat ongeslagen bovenaan. Bij de senioren is het eerste team groepswinnaar geworden met nog 2 wedstrijden te spelen (kampioen); hoe het gaat voor promotie is afwachten (3kamp). Doelstelling voor de toekomst SDO is een stabiele 3e klasse te worden! Het 2e team heeft 2 wedstrijden gespeeld en de eerste winst moet nog komen. Er zijn nog wedstrijden genoeg. De kleinsten onder ons zijn buiten leuk bezig. Het is heel mooi om te zien hoe zij er van genieten. Op vrijdag 20 april hebben wij het schoolkorfbal toernooi georganiseerd met de scholen uit ons dorp en verder uit Sleen en Aalden was het redelijk bezet. Hoop dat wij volgend jaar weer wat meer scholen mogen ontvangen.

Wij hebben inbraak in ons clubhuis gehad. Er is veel vernield en de  nodige schade aangericht. Ook zijn er veel producten en apparaten meegenomen. Wie het gedaan heeft zullen wij misschien nooit achter komen.  De politie doet wel hun onderzoek maar wij weten niet wie of wat. Verzekering heeft veel vergoed maar wij houden schade en veel werk. De vaste vrijwilligers hebben goed werk gedaan; bedankt hiervoor. ( ook voor de vrijwillige financiele bijdrage  van een lid! )

Wij hebben natuurlijk ook weer hele mooie activiteiten gehad. Op het jaarfeest is natuurlijke een heel mooi toneelstuk opgevoerd door onze vaste ledengroep; prachtig gedaan! Daarnaast heeft het bestuur 2 leden tot LID VAN VERDIENSTE benoemd en wel Marga Naber en Henry de Wilde. Zij vonden het geweldig en er waren zelfs een paar tranen.  Jullie hebben het dik verdiend! De activiteiten commissie heeft a weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Voor de senioren klootschieten en daarna eten Het was een hele mooie dag en lekker eten,  top! Bij de jeugd staat ook het een en ander te gebeuren.  houd de agenda bij .

Hemelvaartsdag 10 mei 2018 staan wij als SDO op de ROMMELMARKT en hopen de kas wat verder te spekken! Wij kunnen voortaan wel wat meer vrijwilligers gebruiken anders kunnen wij deze niet meer bemannen!

Wij gaan naar het einde van dit seizoen dus de eind barbecue komt eraan; houd deze dag vrij zaterdag 23 juni 2018.  Komen allemaal .

Er is een nieuwe gemeenteraad gekozen en de werkgroep die zich o.a. bezig houdt met de sporthal heeft alweer in het kader van het Vijf Punten Plan rond de tafel gezeten met alle geledingen. Wat betreft de sporthal is er (bewust na het installeren van de nieuwe raadsleden) op 16 mei a.s. een bijeenkomst belegd met de sportclubs, Dorpsbelangen, DAS en CMO STAMM om alle partijen bij de les te houden.

Van het bestuur, de voorzitter Bert Dalmolen

Van het bestuur (Februari/Maart)

Wij hebben de eerste winter maand  achter de rug  en zijn het jaar 2018 binnen gestapt na onze nieuwjaar receptie.  Het praatje is te lezen op onze site. Wij hebben het op sportief gebied redelijk goed gedaan. Bij de jeugd strijden de A junioren nog altijd mee voor het kampioenschap. Voor de B jeugd geldt hetzelfde. De kans is zelfs zeer groot deze mooie stap te zetten. Ook bij de D jeugd zijn de kansen op een kampioenschap aanwezig. De C jeugd heeft het heel moeilijk in de poule. Zij staan net nog niet onder aan. Bij de senioren staan beide teams in de middenmoot! Wij zijn druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer! Wie ons hierin kan helpen horen wij graag!

Het schoolkorfbaltoernooi is in voorbereiding voor dit voorjaar. Wij hopen dat dit veel nieuwe leden gaat opleveren en we hopen nog wat oefenclinics te kunnen geven op de scholen.

Wij zijn als vereniging met heel veel verschillende manieren bezig om ons clubhuis netjes en opgeruimd te houden.  Voor de zeecontainer is een heel efficiënte indeling gemaakt. Ik wil hier Robin Naber speciaal bedanken voor alle goede laswerk, maar natuurlijk ook al de andere vrijwilligers. Zo hebben wij ook een klusdag gehad. Hier waren ook weer een aantal vrijwilligers om alles rondom en in ons mooie clubhuis op te ruimen, zodat wij straks weer goed van start kunnen gaan als de veldcompetitie begint. Tevens is de clubhuis commissie bezig met het aanpassen van de verlichting.  Er is al een proef gestart voor een kleedkamer. De toneelgroep is ook in volle voorbereiding en zij zullen op zaterdag 31 maart 2018 het stuk “Extra hulp op de Eerste Hulp” opvoeren.  Dat wordt weer lachen, gieren en brullen. Zie zeer binnenkort een stukje op onze site met ook de voorverkoopdata. Eerst natuurlijk voor leden/donateurs op 9 maart.  Wij verzoeken al onze leden om een mooi prijsje mee te brengen voor de verloting.

Wij hebben ook bezoek gehad van de wethouder Brink met ambtelijke ondersteuning, met als doel de evaluatie van de overdracht onderhoud velden aan de clubs en stand van zaken. De gemeente wil graag weten hoe wij de privatisering hebben doorgemaakt. We hebben aangegeven dat wij het financiëel net rond kunnen breien met de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage voor het veldonderhoud,  maar dat wij wel extra moeten investeren in de beregen installatie.  Hier wordt een tekening en plan voor gemaakt. Tevens hebben we over de sporthal en het terug lopen van jeugdleden  (leden) gesproken. Dit is voor ons als bestuur een zorgpunt. We hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze zorgen uit te spreken over woningnood van onze jeugd, het ontbreken van (betaalbare) bouwgrond/starterswoningen  en het beleid daaromtrent en het beleid aangaande verhuur van woningen in ons dorp. Als immers onze jeugd genoodzaakt is om ons dorp te verlaten,  betekent dat de onherroepelijke dood voor alle verenigingen en al onze voorzieningen. Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen en we zullen dan ook de nieuwe raad warm moeten houden voor onze clubs en voorzieningen. In de nota binnensportaccommodaties van afgelopen jaar is ons plechtig beloofd dat de bestaande sporthal zal blijven bestaan en ook opgeknapt wordt, maar je weet het maar nooit met een nieuwe raad.

Veder zijn wij bij onze hoofdsponsor COOP Boezen geweest en hebben een heel goed en heel positief gesprek gehad. Er komen nieuwe shirts voor ons 1e team met COOP Boezen Schoonoord. Ook de trainings pakken en tassen worden aangepast met een nieuw sponsorlogo (met COOP Boezen Schoonoord ),dat wordt gemaakt door  onze sponsor  De Borduurmolen!!!! Een immense job, maar het proefexemplaar zag er al erg mooi uit.

Tot zover weer bij gesproken namens het bestuur de voorzitter Bert Dalmolen.

Van het bestuur (Januari/ Februari)

Nieuwjaarspraatje van de voorzitter

Wij wensen jullie vanuit het bestuur een gezond en sportief 2018.  Alle LEDEN en VRIJWILLERS Hartelijk dank voor wat jullie hebben gedaan voor SDO.  Wij zijn een heel actieve vereniging,  doen heel veel met elkaar en hopen dat het ook weer in dit jaar zo mag zijn. Laten we vooral ons motto “Samenspel Door Oefening”waar maken en ons realiseren dat vele handen licht werk maken.  Wij maken er een succes jaar van, zowel Sportief als persoonlijk! Vooral ook plezier in het spel leidt veelal tot succes!!!

Waar ik even bij wil stil staan is dat Petra, de vrouw van onze trainer WIM helaas toch plotseling is overleden. Het is voor Wim, Marloes en Lisette een moeilijke tijd geweest en wij wensen hen de kracht toe om het leven weer op te pakken. Wij danken hen voor hun inzet, die zij ondanks deze moeilijke tijd, altijd gehad hebben bij SDO. Ook Petra heeft voor SDO vaak haar beste beentje voorgezet.

De  Grote Club actie heeft +/- € 1400,00  opgebracht. De jeugdleden en leden hebben goed verkocht!   De Oliebollen Aktie was ook dit jaar een succes met een opbrengst van € 4545,00 vorig jaar € 4145,00. Dat is € 400,00 meer dan 2017. Er was weinig afval met het bakken en we hadden de prijs met 1 euro verhoogd. Wel is er wat minder verkocht ! We denken dat mede het slechte weer en het feit dat het op 30 december ipv 31 december was, daaraan debet waren. De kwaliteit was echter weer prima en heel goed van smaak.  Het is veel werk, maar het is goed voor SDO. BEDANKT, Wendy ,Arie en Henk bedankt voor de zorgvuldige voorbereiding, maar zeker ook alle vrijwilligers: mengers, bakkers, inpakkers,  verkopers(jeugdleden) en schoonmakers(opruimers), BEDANKT voor jullie inzet.

De veldcommissie heeft ook prima werk geleverd! Wij hebben een regen installatie aangeschaft. Ook zoeken wij vrijwilligers om in het nieuwe seizoen het allemaal gemakkelijker te laten verlopen. Met name in de veldcommissie, die nu ondergebracht is bij de clubhuiscommissie kunnen we nog mensen gebruiken, die de sproeiers op het veld willen verzetten tijdens het veldseizoen.

Verder wil ik mijn complimenten met jullie delen over de eerste digitale nieuwsbrief en het vervolg van onze vereniging.  Prima gedaan om zodanig extra aandacht te vragen voor onze prachtige SDO - site! Meldt u zich nog aan bij de redactie met uw emailadres om deze automatisch in uw mailbox te ontvangen. Adres redactie@kvsdo.nl. Ook als u korfbalnieuws of een verslag of foto’s heeft.

Zo we als vorig jaar ook hier gezegd hebben…. De jeugd heeft de toekomst en daar zullen wij veel voor moeten blijven doen.  Zij zijn de toekomst voor SDO. Natuurlijk zijn alle mensen welkom, maar iets meer heren zou heel mooi zijn. De Kangeroe groep is een goede stap! Zij trainen nu op zaterdag om de 2 weken, maar wij hopen dat dit in de toekomst prachtige korfballers worden, die gewoon meedraaien op onze trainingsavonden. Kom eens kijken. Zie site.

Wij moeten op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Helaas gaat Wim Hulshof  stoppen bij SDO.  Wij hopen dat wij met de TC er in zullen slagen om een nieuwe hoofdtrainer te vinden!

Ik wil even stil staan bij de Sporthal.  Daar heeft werkgroep zich op gericht en heeft de wind er goed onder. Samen met de andere sportclubs, Dorpsbelangen en CMO STAMM is er al een hoop werk verricht. Inmiddels is er (ook na gesprekken met de gemeente) een nieuwe Beleidsnota Binnensportaccommodaties van de gemeente  uitgekomen, waarin Schoonoord als voorbeeld wordt genoemd in het bewust maken van de bevolking. Feit blijft dat de bezettingsgraad omhoog moet. Daartoe kan er nu ook incidenteel (snel) gehuurd worden via de beheerder Tina Weggen, zodat men ook met een groepje even een uurtje spontaan kan gaan sporten.  Wij hopen dat dit,  in samenwerking met de gemeente, een positief resultaat zal hebben. Wij weten al wel…. de sporthal zal blijven voor ons mooie dorp!

Ik ben al weer te lang aan het praten dus maak er een    mooi en sportief jaar van, succes allemaal!!

Uw voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur (November/ December)

Wij zijn al weer een aantal weken in de zaal aan het korfballen.  Wij hebben helaas een team moeten terug trekken. Dat was een moeilijke beslissing, maar om overbelasting van leden,  boetes en extra zaal huur te vermijden was dit de beste beslissing.  In de tweede helft van de veldcompetitie kunnen wij opnieuw kijken hoe wij er voorstaan wat betreft spelende leden. Het 1e team heeft van 3 wedstrijden 1 gewonnen en 2 verloren. Dat zijn ook de 2 sterkste ploegen in deze competitie. Team 2/3 heeft nog niet de draai gevonden. De jeugd ploegen doen het heel goed. De A’s, B’s en D’s staan bovenaan; de C’s staan in de midden moot, maar dat komt ook helemaal goed.  Laat de coaches en trainers hun werk doen en de kinderen met plezier korfballen!

De grote club actie loopt naar wens.  Er is ongeveer het zelfde aantal loten verkocht en dat levert voor onze mooie club weer hetzelfde bedrag op als vorig jaar. De voorbereiding van de oliebollen actie is ook alweer in volle gang. De heren Aardema en Dokter hebben al de vloerbedekking gelegd en de bak keuken is in gereedheid gebracht.  Je kunt zeggen... dat is op tijd. Maar als je op 8 december 2017 vijftig jaar getrouwd bent dan heb je meer feestelijks te doen !!! Arie en Alie Aardema van af deze plaats van hartelijk gefeliciteerd met dit heugelijke feit  en als je daarna op vakantie gaat moet je wel de organisatie op orde hebben! Hartelijk dank daarvoor Arie en Henk.  Wendy heeft ook alweer een groot aantal vrijwilligers gevraagd en het loopt naar behoren. De clubhuis commissie is samen gegaan met de veld commissie om hun krachten te bundelen en er overlapping is. We zoeken nog een materiaalman of -vrouw en mensen die een bijdrage willen leveren (hoe klein ook want vele handen maken licht werk). Clubhuis schoon maken, sproeistysteem verzetten, bosjes snoeien etc.   Jullie kunnen dit nalezen in het organisatie schema  op onze mooie web-site. Dit voor de duidelijkheid waar je moet zijn als er vragen zijn of als je  je wilt inzetten voor onze mooie club en zo de korfbal in Schoonoord behouden!

De werkgroep sporthal heeft een kleine presentatie gehouden bij de bijeenkomst van 23 november 2017.  Wij blijven sterk betrokken in deze werkgroep. Er zijn ondertussen samen met Dorpsbelangen en CMO STAMM, die ook het Vijfpuntenplan Schoonoord begeleiden, gesprekken geweest met de wethouder en ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Coevorden. Gemeente en sportclubs van Schoonoord trachten nu samen op te lopen naar een goede oplossing wat betreft behoud en onderhoud van de sporthal. De clubs hebben daarbij hun wensen uitgesproken. Er is toegezegd dat gewenst onderhoud zal worden gepleegd op korte termijn ( o.a. lekkage dak)  en de verwijdering van het asbest is door de gemeente gepland in 2019. Er is in november 2017 een beleidsnota binnensportaccommodaties gemaakt door de gemeente en daarin wordt Schoonoord als voorbeeld genoemd. De accommodaties die er zijn, die bljven. Bewegingsonderwijs is (op redelijke afstand) verplicht. Ook kan de sporthal voor meerdere doeleinden gebruikt worden, bijv cultureel en kan er via de beheerder Tina Weggen op korte termijn gehuurd worden (incidenteel). Dit geldt niet voor langere huur. Dat gaat nog steeds middels een contract. Behoud en verbetering is het doel. Uitbreiding een wens. We zullen ook de nieuwe gemeenteraad bij de les houden en de krachten van alle clubs bundelen.  Eigen beheer, fusies en ijsbaan zijn ideeen die zijn geopperd en onderzocht zullen worden. Het behoud van sport en accommodaties is het doel en we zullen zien wat daarvoor nodig is en wat de wensen zijn.

De algemene ledenvergadering van afdeling SDO verliep naar wens. Er waren wel een aantal leerpunten voor de toekomst. Daar heeft SDO voordeel van.  Daarnaast  is er een nieuw bestuurslid gekozen, die inmiddels de functie van penningmeester heeft en Richard Buter heet (welkom en succes)  en uw voorzitter is opnieuw voor een aantal jaren gekozen. Hij zal er alles aan doen om SDO vooruit te brengen maar dat moet samen met alle leden! Ook de omni  (afdeling tennis en korfbal ) vergadering verliep naar wens .

De playbackshow was heel gezellig en een verslag met foto’s vinden jullie op de site. Binnenkort gaan zeeer waarschijnlijk een aantal Pieten de jeugdtraining versterken en we gaan nog heerlijk samen kerstmixen. Kijk op de agenda.

Naar het nieuwe jaar toe zijn ook al weer voorbereidingen gaande zoals nieuwsjaar receptie.  Zo ook ons jaarfeest, de toneel avond!  Het lezen begint binnenkort en de rollen zullen worden verdeeld. Noteer de datum 31 maart 2018!

Wij ontmoeten elkaar in ons clubhuis of anders bij de verschillende wedstrijden!

Namens het bestuur van de voorzitter Bert Dalmolen.

Van het bestuur (September/Oktober)

Wij kregen toch nog plotseling een heel  ontzettend naar bericht.  Petra,  de vrouw van onze hoofdtrainer Wim Hulshof is overleden. Wim, Marloes en Lisette en verdere familie en vrienden,  gecondoleerd met dit grote verlies en heel veel sterkte voor nu en in de toekomst.

De vakanties waren nog niet helemaal voorbij en toch waren de voorbereidingen al op tijd weer in volle gang. Het was fijn iedereen half augustus alweer op het veld te zien. De eerste oefenwedstrijden werden gespeeld en inmiddels is het eerste deel van de veldcompetitie van start gegaan voor al onze teams. Wij hopen weer op een sportief en mooi korfbalseizoen waar er goed en mooi korfbal te zien is en waar plezier voorop staat!  De eerste winstpunten zijn alweer behaald en dat is een mooi start. Bij de jeugd gaat het ook naar wens. Het is wel heel jammer dat er wat leden afgezegd hebben, maar ook hebben wij nieuwe (jeugd)leden mogen begroeten. Heel veel plezier en succes bij ons!!

Wij als bestuur hebben alweer 2 vergaderingen achter de rug en zijn al weer in volle gang met de  voorbereiding van de  Algemene Leden Vergadering (ALV) van de afdeling korfbal.  Deze wordt gehouden op dinsdag 17 oktober om 20.00 uur in ons mooie clubhuis . Lopende zaken zijn arbitrage binnen SDO.  In de komende jaren moeten alle senioren het spelregel bewijs hebben gehaald.  Daar zal de TC samen met een aantal leden de avonden voor regelen.

De grote clubaktie is van start gegaan, dus (ver)koop met elkaar veel  loten en steun zo  SDO. De verkoop start op 16 september. Wees er snel bij en lever ook op tijd de loten weer in, want dan kunnen onze vrijwilligerscoordinatoren accuraat de actie begeleiden.

Wij zijn bezig om de clubhuis commissie en de veld commissie samen te voegen.  Er zijn ook een aantal vrijwilligers gevraagd om hier mee te helpen en extra handen kunnen wij altijd gebruiken. Wij zitten ook bijvoorbeeld te denken aan “meer mensen voor 1 baantje”. Dat wil zeggen dat er dan “meer” handen beschikbaar zijn, zodat de taken totaal niet te zwaar zijn en op een “paar” mensen neer komen. Vele handen maken immers licht werk. De  Clubhuis commissie is ook druk met het realiseren van de bezuiniging op de energierekening. Dit door een aantal zaken in het clubhuis te veranderen. Hiertoe is een degelijke energiescan uitgevoerd. Dit zullen wij toelichten op de ALV. Er is een aantal offertes opgevraagd voor een aantal grote zaken. Hierover houden wij de leden natuurlijk op de hoogte.

De sporthal werkgroep is achter de schermen heel druk om samen met Dorpsbelangen, de andere sportclubs/verenigingen en de gemeente Coevorden te komen tot een goed plan. Samen optrekken tot een goed resultaat is inzet van alle partijen. Gedachten zijn gewisseld en notities in de maak. Op korte termijn onderhoud is in ieder geval toegezegd. Er zijn een aantal sportclubs in Schoonoord verloren gegaan en daardoor is de bezetting te weinig.  Speerpunt is dus wel dat de bezettingsgraad van de sporthal omhoog moet.   Daartoe kan er ook in incidentele gevallen en heel snel in overleg met de beheerder Tina Weggen, gehuurd worden. Dus….ga lekker sporten en spelen in de sporthal.  Zelfs de korfbalvereniging EKC2000 uit Emmen is hier met een midweek team.

Wij hopen dat er veel leden op de jaar vergadering komen.  Met elkaar kunnen wij zo deze mooie club laten draaien.  Samen staan wij sterk!

Namens het bestuur, de voorzitter, Bert Dalmolen. 

Van het bestuur (Juni/Juli)

Wij hebben er een nieuwe kampioen bij, namelijk  de A1. Zoals ik al heb geschreven  een maand terug ging  deze tussen EKC 2000 A2 en SDOA1.  Na een goede wedstrijd en een sterk spelend SDO was de winst terecht! In het begin nog een gelijk waardige wedstrijd, maar naar het einde prima uit gespeeld en EKC 2000 kwam er niet meer aan te pas! Gefeliciteerd met het kampioenschap van het bestuur. Wat betreft de andere teams hebben wij het sportief gezien allemaal goed tot redelijk goed gedaan. Het 1e team is op vrijwillige basis terug gegaan naar de 4e klasse. Het reizen en het spel niveau ging ten koste van het spel plezier! Volgend seizoen voor alle teams nieuwe kansen met veel korfbal plezier en nu genieten van een fijne vakantie!

De TC  heeft nog een korfbal clinic  voor de jeugd weten te organiseren. Op 31 mei was Jelmer Jonker van Dos'46 te gast om deze op zeer goede wijze te geven . De jeugd was zeer enthousiast en hebben in korte tijd heel wat op gestoken. De uitleg was  voor de jeugd trainers zeer duidelijk. Na de praktijk was  er later in ons clubhuis een theorie uitleg met kleine films van spel situatie. Kortom, een geweldige avond.

Wel betreuren wij dat steeds meer spelende leden hun lidmaatschap opzeggen. Wat moeten wij als SDO hier samen aan doen! SDO is van ons allemaal en moeten er samen hard aan werken om deze mooie club in de benen te houden. Geef ons tips!!  Wel merken wij op dat het vaak personlijke redenen zijn. (niet eens met jeugdteam indeling; dat zijn sportieve beslissingen; laat kinderen korfballen!! dat is vaak de juiste beslissing en neem contact op met de jeugd commissie voorzitter).

De eind barbecue ligt al weer achter ons. Het was weer een mooie middag en avond met leuke spelletjes en prachtige gijbanen met water. Een reuze succes. Het eten ging na er al de activiteiten wel in. Zelfs de regenbui kon het verdere feest niet tegenhouden. Bedankt voor de organisatie door ons 1e team.

Een weekend later al weer het senioren korfbal kamp naar Schoorl. Ook daar heeft men het erg getroffen met het weer en het was super gezellig, zo hebben wij vernomen.

In het weekeinde van 8 juli is dan het jeugd korfbal kamp. Deze keer gaan ze “bij de boer” kamperen op De Klonie. Geweldig. Het zal een nieuwe ervaring zijn. Heel veel plezier met elkaar.

De werkgroep sporthal Schoonoord heeft de gemoederen weer flinkt opgeschud. Er zijn al meerdere grote bijeenkomsten geweest en zelfs in juli gaan we voor de vakantie nog updaten en aandacht vast houden. Intussen is er ook een gesprek geweest met de wethouder sport en is gebleken dat de bezettingsgraad  flink omhoog moet. Er zijn zelfs potjes bij de gemeente om activiteiten in de sporthal te organiseren. Dus wees creatief! Om de lijnen korter te maken en sneller “een uurtje” te huren, worden afspraken gemaakt met de gemeente om dit te vergemakkelijken. Ook zal gekeken worden naar de hoogte van de huur. Een bouwkundig onderzoek door een plaatselijke aannemer heeft uitgewezen dat er nog wel degelijk mogelijkheden zijn om tot een goede staat van de sporthal te komen. We werken met alle clubs, dorpsbelangen en instanties samen om dit gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Het is een proces, dat moet groeien tot een werkbare situatie en tot bloei en instandhouding van al onze sport- en andere clubs.

Het bestuur wensen jullie een hele prettige vakantie en wij beginnen het nieuwe seizoen met veel spel plezier. Het allereerst plezier in het spel zal vast en zeker leiden naar goede en sportieve resultaten.

Het bestuur;  van de voorzitter Bert Dalmolen.

Van het bestuur (April/Mei)

Wij zijn alweer een tijdje aan de veld competitie begonnen met bij de jeugd een redelijk succes. De A jeugd gaan samen met EKC 2000 uitmaken wie er voorjaarskampioen zal worden. Bij de senioren alle kansen voor 2 en 3 om het zelfde te doen. Het eerste team zal alles er aan moeten doen om van de laatste plaats af te komen. Wij als bestuur maken ons wel  zorgen om het feit dat de trainingen de laatste tijd niet goed worden bezocht. Wij moeten wel met elkaar SDO draaiende houden. Dat moeten wij met elkaar doen, zoals ook de wedstrijden met elkaar. Met plezier in het spel komen wij tot de beste resultaten!

Naast het korfbal spel zijn er vele andere zaken wat er binnen onze mooie club speelt. Met vele vrijwilligers hebben jullie de singels van het sportveld heel netjes gemaakt en ook ligt het veld er toch wel redelijk goed bij na het mollen geweld. Ook hebben wij meer opslag ruimte nodig en is er samen met de veld- en clubhuis commissie een zeecontainer aangeschaft. Deze wordt  geplaatst bij ons clubhuis.  Verdere tegenslag was de motor van de grote koeling. Deze is stuk gegaan en was niet meer te repareren en moest voor het veldseizoen vervangen worden.  Nu doet deze het weer prima en is  zuiniger in verbruik met stroom. Dit brengt mij op het energie onderzoek. Deze gebruiken wij om nog meer zuiniger om te gaan met energieverbruik  in het clubhuis. Zo gaan wij eerst kleine dingen veranderen; zoals lampen vervangen, overgaan naar led verlichting;  ook wordt er folie achter de radiatoren geplaatst en krijgt de grote bank ventilatie openingen. Volgens het rapport kunnen wij naar een enkele gas/stroommeter en aldus besparen we  op jaarbasis een kleine  1000 Euro.. Met de verwarming en douches kunnen wij ook nog een besparing realiseren. Hierover is ook een advies, dat nog uitgewerkt wordt. In de komende Algemene Ledenvergadering op 17 oktober gaan wij jullie toelichten.  In het zelfde rapport is gekeken naar zonnepanelen hetgeen een optie zou kunnen zijn voor  de komende jaren.

Wij gaan een groot bord plaatsen bij de ingang van ons sportveld zodat niemand dat kan missen. De werkgroep sporthal Schoonoord gaat naar wens en er zijn vele ideeën. Het komt er wel op neer dus de juiste zaken te  kiezen. De huidige gemeenteraad heeft besloten tot behoud van de bestaande sportaccommodaties, maar de onderhoudskwestie is nog wel een strijdpunt. Ook zou onze sporthal beter bezet moeten worden om tot een betere kostendekking te komen.

Wij hopen dat de veld competitie goed zal verlopen. Door het met elkaar, met veel plezier en goede inzet zien wij dat goed komen en kunnen wij wellicht hier en daar een kampioenschap vieren!

Houd de agenda op de site in de gaten zodat wij elkaar regelmatig zien en spreken!

Het bestuur; van de voorzitter Bert Dalmolen

Van het bestuur (Februari / Maart)

Het zaal seizoen zit er bijna op.  De resultaten zijn verschillend.  Bij de  jeugd hebben de meeste teams het redelijk goed gedaan, maar meer dan de middenmoot zat er niet in.  Bij de drie senioren teams is dit seizoen  ook een plaats in de middenmoot weg gelegd.  Volgend seizoen 2017 - 2018 hopen wij op meer.  Wel spreken wij (het bestuur) de hoop uit om je team te steunen en met elkaar goed af te spreken en bij te houden wanneer je een keer niet kunt korfballen. Dat geeft een goede voorbereiding voor iedereen.  Maak het gezellig en veel plezier met jullie wedstrijden.

De voorbereidingen van de toneel groep gaat  allemaal naar wens. De inrichting van het toneel is zo goed als klaar om het toneelstuk met de kont in de botter op te voeren. De spelers hebben onder elkaar nu al veel plezier en lachen heel wat af. Kijk maar even onder het kopje “toneel” op deze site. De organisatie stelt het zeer op prijs als alle leden op de toneelavond een prijsje voor de verloting  mee nemen. Zo kunnen wij onze jaarlijkse feestavond enigszins kostendekkend houden.

De veld commissie is druk  om van de mollen onder het veld af te komen.  Deze hebben er een heel gangen stelsel van gemaakt. Er zijn al heel veel mollen gevangen, maar er komen steeds nieuwe vanaf het veld ernaast. Hierover hebben we natuurlijk contact gehad met de gemeente. Ook de singels moeten worden aangepakt zodat het veld in het begin van de veldcompetitie er weer goed bij ligt. De veldcommissie is er druk doende mee, maar extra vrijwilligers zijn altijd welkom.

Op maandag  27 maart is er een presentatie van de energie -scan, die is uitgevoerd in ons clubhuis en de kleedkamers.  Daar zullen wij de juiste punten uithalen om ons clubhuis zo zuinig mogelijk te maken. Bestuur en clubhuiscommissie werken hierin natuurlijk  nauw samen.  Het is een heel uitgebreid onderzoek en wij zullen het op een later tijdstip op de SDO site zetten !

De werkgroep sporthal Schoonoord heeft een goed bezette bijeenkomst gehad. Daar waren vele  clubs, verenigingen en andere organisaties aanwezig om het zgn  ‘5 puntenplan’ aan te horen en ideeën aan te leveren o.a. te komen tot een hogere bezettingsgraad van de sporthal (ivm betere kostendekking).  Dit plan gaat over het versterken van de leefbaarheid en ondernemerschap in Schoonoord. De 5 punten zijn:

  1. Imago – Schoonoord moet (nog meer dan nu) het dorp van de twee reuzen zijn. Acties en samenwerking zijn daar op gericht.
  2. Openluchtmuseum – Ellert en Brammert nog aantrekkelijker maken. Onder meer een tuin met vergeten groenten en een tentoonstelling over de eerste bewoners van het dorp.
  3. Sport, dorpshuis, bibliotheek, wonen: werken aan (behoud van) goede voorzieningen, bieb en sportaccommodaties. De krachten van verenigingen bundelen en nieuwe mogelijkheden creëren voor voorzieningen in het dorp.
  4. Een echt centrum voor het dorp – De rechte, verkeersonveilige weg ombouwen naar een veilig en knus centrum. Herinrichting van de dorpskern, zodat veiligheid wordt vergroot, het imago wordt versterkt en markten goed georganiseerd kunnen worden.
  5. Detailhandel – Verder versterken van de winkels in het centrum.

maar voor ons is de  sporthal van groot belang en dat deze een goede toekomst heeft zo dat wij gezamenlijk richting het gemeentebestuur van Coevorden tot een goede samenwerking kunnen komen. Binnen kort wil de gemeente een afspraak maken! Zet je met elkaar in voor onze mooie korfbal vereniging.

Het bestuur, de voorzitter,  Bert Dalmolen.

 

Van het bestuur (December 2016 / Januari 2017)

Met goede moed en frisse kijk op naar het nieuwe jaar 2017.

Wat betreft de sportieve resultaten kunnen wij zeggen dat het redelijk naar wens gaat  Alle senioren teams staan in de middenmoot. Team 2 en 3 maken nog kans maken op kampioenschap. Team 1 doet goed mee, maar de kans om op de 1e plaats te komen zit er niet meer in. Er vooral veel plezier in houden. Bij de jeugd gaat het redelijk goed.  De A's en B's doen goed mee in de middenmoot. Alleen de C's moeten nog even aan de bak om van de laatste plaats af te komen. De E1 staat in hun klasse boven aan. Zo vol houden. E 2 doet ook heel goed mee en kunnen om hoog kijken. E 3 doet het prima op plaats 3. Vol houden zo.

Tegen het einde van 2016 zijn er weer veel aktiviteiten georganiseerd. De playback show was ook weer een groot succes met veel optredens van jong en oud.  Geweldig!!!  Kijk op de site voor het verslag. Tijdens de training op 2 december zorgden  een aantal zwarte pieten voor ondersteuning met de voorbereidingen en verschillende spelvormen.

Dan hebben wij de digitale nieuwsbrief de Strafworp kunnen bewonderen en alle leden kunnen digitaal hun  mening geven!!! Ook hebben wij het kerstmix toernooi gehad met veel deelname. Het was ook dit jaar een succes.  Wel is het wenselijk dat er nog wat meer niet-korfballers mee doen.  Het feest nadien  was ook weer gezellig als van ouds!  De oliebollenaktie is weer op zijn pootjes terecht gekomen. Wendy Bos had weer veel vrijwilligers bij elkaar gekregen voor de verkoop en het bakken. De heren Henk Dokter en Arie Aardema hebben ons clubhuis omgetoverd tot een ware oliebollen keuken. Op 31 december zijn er weer heerlijke oliebollen gebakken en kon heel Schoonoord en omgeving weer volop genieten van heerlijke oliebollen!!!

Een afvaardiging van het bestuur en de clubhuiscommissie is druk bezig om onze sporthal te promoten en breder gebruik mogelijk te maken. Hiertoe zullen alle geledingen van ons dorp uitgenodigd worden om mee te brainstormen.  Dit om behoud in de toekomst te waarborgen. Komend jaar gaat de gemeente namelijk de problematiek rond de binnen-accommodaties aanpakken. Dit in het kader van de Perspectiefnota 2015. We zullen er alles aan doen om de zaalcompetitie in ons dorp te kunnen blijven houden. 

Zo gaan wij op naar het nieuwe jaar.  Op vrijdag avond 6 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie vanaf 18.30 uur in het clubhuis,  zodat wij onze goede voornemens kunnen delen met alle leden, ouders van jeugdleden, donateurs en sponsoren.

De voorbereidingen voor toneel zijn in volle gang voor de uitvoering op 25 maart 2017 in Cafe De Haven,  met als titel Met de kont in de botter!. Een echte klucht in 3 bedrijven uitgevoerd door dezelfde grote ploeg van 2016. Het is een stuk vol kolder en verwarring!!!

Het bestuur wenst een ieder een gezond, gelukkig, succesvol en sportief 2017 toe!

Namens het bestuur, de voorzitter, Bert Dalmolen.

Van het bestuur (Oktober / November 2016)

De veldcompetitie ligt al weer achter ons met bij de senioren twee kampioenschappen. Het 2e team werd in het inhaal weekend kampioen. Het 3e team een week eerder. Hierbij viel op dat zij met alle ploegen met 6 punten eindigden, met dien verstande dat ons 3e de meeste doelpunten had gemaakt en wel  maar liefst 22 voor en eindigde aldus als eerste.  Bij de jeugd hebben wij ook 2 kampioenen en wel de B1 en de E1. Het 1e team kon geen punten halen maar dat gaat in de zaal zeker gebeuren. De voorbereiding is inmiddels van start gegaan .Het eerste competitie weekend is 12 en 13 november.

Wij hebben een spelregelavond georganiseerd. Dit was een succes. Er waren 45 leden. Onder genot van een kopje koffie met cake en een drankje + hartig hapje heeft Eric een duidelijk beeld gegeven van de spelregels van de korfbal sport . De presentatie door middel van een beamer en een interactieve quiz bleef interessant van begin tot eind. Wij zijn voornemens om het ook voor de jeugd,  ouders en andere belangstellenden te organiseren.  Wel hopen wij dat het meer scheidsrechters oplevert, want dan help je onze mooie club enorm. Met meer handen lichter werk en het geeft ook een beter inzicht in eigen spel.

Dinsdag 25 oktober  2016 hebben wij onze jaarlijkse leden vergadering gehad.  Volgens de vergadering, wat in een prima sfeer verliep, waren er geen bijzonderheden en werden alle zaken goed afgehandeld en aangenomen. De kascommissie keurde alle kassen goed, maar had hier en daar nog wel wat aanbevelingen. SDO is momenteel goed gezond. De winst schuilt wel in ontvangen subsidies van de gemeente ten behoeve van veld en clubhuis. Dit is te verdelen over het gehele veldseizoen en een reservering clubhuis voor vele jaren en groot onderhoud. Zo is er zeer binnenkort een energiescan gepland, waaruit gericht verbetering op energievlak kan worden gedaan. Door deze scan in samenwerking met de gemeente en Energie Estafette kunnen er gericht subsidiepotjes worden aangeboord. Er zijn drie jubilarissen binnen onze club met maar liefst 50 jaar lidmaatschap KNKV. Dat zijn Dick Bos, Jan Kootstra en Herman Harmens. Zij kregen een speldje en een certificaat van de KNKV. Van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie lidmaatschap. Freddie Zwiers en Miranda Bos hebben per jaarvergadering hun bestuursinzet moeten  beëindigen. Miranda is te druk met haar studie. Freddie blijft wel lid van de clubhuiscommissie. Henry wordt lid en Freddie wordt de nieuwe voorzitter. Wilja Kasemier is herbenoemd. Toegetreden tot het bestuur is Manon Kuipers. Hier zijn we erg blij mee. Inmiddels hebben we de functies herverdeeld. Manon neemt het secretariaat voor haar rekening en Wilja wordt bestuurslid. Tijdens de rondvraag kwam er de vraag of er nog een Strafworp komt. Dit zal incidenteel het geval zijn. Verder zal al het nieuws digitaal tot ons komen via de website. De websitecommissie is hier zeer actief in maar zijn geen journalisten. Wedstrijdverslagen en ander nieuws vanuit de leden zouden wij graag aangeleverd zien door de spelers/leden bij  redactie@kvsdo.nl . Ook zal er zeer waarschijnlijk nog dit jaar een digitale nieuwsbrief verschijnen. Dit zal gericht aan de leden worden verstuurd middels email. De technische realisatie hiervan was al een tijdje gaande en het einddoel nadert. De volgende jaarvergadering is op dinsdag 17 oktober 2017. Kijk voor de activiteiten in de agenda van de website. We hopen op een prachtige playbackshow en een succesvolle oliebollenaktie. We hopen dat Wendy Bos weer op veel vrijwilligers mag rekenen. We hopen ook dat zeer nog meer mensen melden bij Marga Naber voor de bardiensten, want met elkaar kunnen we alles.

Het bestuur, namens deze,

de voorzitter Bert Dalmolen

Van het Bestuur (Augustus / September 2016) 

De vakantie loopt alweer naar het einde en de nieuwe competitie staat in de start blokken. De voorbereiding en  het oefen programma staat op onze website.  Ook is de jeugd al naar het Ritola korfbaltoernooi geweest, waar al mooie resultaten zijn behaald. Hierover wordt op deze website bericht.

Er is een wisseling geweest binnen de jeugd commissie. Het voorzitterschap is overgenomen door Jan Jacob van Heuvelen. Langs deze weg willen wij Roelie de Wilde-Kootstra hartelijk bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren.

Het wedstrijd  programma is in grote lijnen bekend.  Het eerste team is door hun promotie  ingedeeld in district oost tijdens de veld competitie. Wij wensen de geblesseerde leden sterkte maar vooral  een snel herstel, zodat zij ook weer snel kunnen korfballen ,

Daphne en Jesper, maar ook Evelien en Jaap van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap.

Wij hopende met elkaar dat het een succesvol seizoen mag worden! Aan het veld ligt het niet, want deze ligt er heel goed bij. Wij zijn voornemens om meer te doen aan werving en opleiding van  jeugd verenigingsscheidsrechters.  Wij zullen binnen kort hiertoe jeugd en andere belangstellenden  benaderen. In de planning liggen ook leerzame spelregelavonden.

In de vakantie hebben wij een nieuw 3 jarig  sponsor contact mogen ondertekenen met COOP Jan en Bianca Venema te Schoonoord waar wij als SDO erg blij en tevreden mee zijn.  Wij danken dan ook Jan en Bianca Venema heel hartelijk voor deze mooie samenwerking. Tevens heeft de Rabobank ons een eenmalige bedrag gesponsord met als doel nieuwe tassen.  Ook heeft Wigchers transport nieuwe shirts voor het tweede team gesponsord, waarvoor hartelijk dank. Op 11 september worden deze bij de eerste thuiswedstrijd aangeboden om 12.30 uur. Dan speelt het derde team ook om 11.00 uur en het eerste team om 14.30 uur, dus reden genoeg om massaal te komen kijken. 

Er gaat een project van start om het clubhuis energie zuiniger te maken zodat wij daar nog meer vaste kosten kunnen besparen.  Ook zijn wij nog vol op bezig om een goed plan te realiseren om de sporthal in ons dorp zo goed mogelijk te bezetten. Ook wordt in deze projectgroep gezocht naar een vorm van bestuur voor het toekomstig beheer van de sporthal. De gemeente Coevorden zal ons hierin ondersteunen, maar wij moeten als clubs in Schoonoord wel het voortouw nemen.  Wie wil hierin mee denken en praten om dit voor SDO zo goed mogelijk vorm te geven.

Het school korfbal toernooi staat gepland voor 16 september en de voorbereidingen lopen naar wens. Wij hopen op een grote opkomst en ook natuurlijk dat de beker in Schoonoord mag blijven. De winnaar mag naar het drents kampioenschap.

In de regiokrant Coevorden Huis aan Huis is in het sportkatern van 31 augustus een mooi artikel verschenen over SDO leden. Ons kersvers SDO bruidspaar Patrick en Wilja, lid vanaf hun prille jeugd, worden hierin belicht.

Het bestuur, namens deze,  de voorzitter.

Van het Bestuur (Mei / Juni 2016) 

Wij zijn alweer aan het einde van het veldseizoen.  Sportief gezien gaat het redelijk.  De B,s zijn glorierijk ongeslagen kampioen geworden. Uitstekend gedaan! En E2 heeft de laatste wedstrijd thuis ook met een kampioenschap afgesloten. Proficiat! Met de andere jeugdteams gaat het redelijk.

Binnenkort  worden de jeugd teams voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt.  Bij de senioren 2 en 3 zijn er wat wisselende resultaten; dan weer een geweldige wedstrijd en daarna weer een wat mindere.  Het 1e team heeft niet kunnen winnen van de nummer 1 Kinea. Hierdoor waren er geen kampioen kansen meer. Wat rest is een mooie tweede plaats. Ook bij de senioren is het ook wel even puzzelen om de teams compleet te krijgen.

Op 29 mei speelde ons 1e team een promotiewedstrijd. Met hun 2e plaats zouden zij nog kunnen promoveren mits zij van KIA zouden winnen met meer dan 8 punten verschil. Zij zetten een klinkende overwinning van 17-7 op het scorebord. Dus is ons 1e team als 2e beste van Nederland in de 4e klasse toch nog gepromoveerd naar de 3e klasse. Achteraf bleek dat het ook zonder deze dikke uitslag gelukt zou zijn, omdat de concurrent verloor. Van harte geluk gewenst 1e team.

Wij danken de vertrekkende hoofdtrainer