Vitesse 1
11 - 17
SDO 1
Elko B1
12 - 10
SDO B1
Elko A1
9 - 6
SDO A1
Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2
13 - 10
SDO MW1

Van het Bestuur

 

Van het bestuur mei 2020

In deze tijd van corona virus zijn alle sport activiteiten afgelast. Er is nog geen inzicht wanneer het opgeheven wordt. Wel gaat het bestuurswerk gewoon door en we hopen jullie dan ook allemaal weer gauw te kunnen zien bij onze club!

Het KNKV zal ons volgens het reglement en voorschriften van de overheid laten weten hoe het verder zal gaan. Wij weten ook nog niet precies hoe de zaal competitie is afgelopen. Op onze website hebben jullie steeds met een link naar de website van het KNKV kunnen lezen hoe zij e.e.a. inrichten. Het laatste nieuws van het KNKV is dat er in dit voorjaar niet meer wordt gekorfbald!!In ieder geval geen wedstrijden meer. Wel gaan wij samen met KNKV op zoek naar hoe wij weer enigszins kunnen trainen. Na 29 april mag er weer worden begonnen met jeugdtrainingen. Dit met strenge voorschriften. In een nieuwsbrief van het email adres in sportlink, hebben wij de oproep aan de C, B en A jeugd gedaan dat wij op 15 mei weer beginnen met afgeslankte jeugdtrainingen. Volg streng de looproutes en de hygiene maatregelen die in deze oproep staan, zodat we veilig kunnen opstarten. Ook zijn in deze nieuwsbrief de protocollen van het KNKV en de gemeente Coevorden (Drenthe) opgenomen via een link naar onze website. We zijn nog aan het brainstormen hoe we kunnen trainen met onze Kangoeroes. Ook hopen we weer snel dat we met al onze leden en ouders weer lekker op het veld en in het clubhuis kunnen zijn. Onze trainer Bert Snijder denkt met ons mee!!

We hopen jullie snel te kunnen informeren toe de toekomst in te gaan.

Nu dat ook de andere bijeenkomsten niet worden gehouden staan heel veel zaken stil. Toch zijn er ontwikkelingen wat betreft het veld onderhoud. De stilstand van de competitie gaf ons de kans om ons aan te melden als eersten te kunnen beginnen met de renovatie, die zal worden uitgevoerd door Bouma Sport en Groen en ingenieursbureau’s DCM en Plann-ing. De toplaag is er af geschraapt en er is 25 kubieke meter verschralingszand aangebracht, vlak gemaakt en opnieuw ingezaaid. Nu het zaak dat het goed groeit en hierna hebben we dan weer een prachtig, vlak en natuurlijk speelveld. Samen met onze voetbalvrienden vvKSC hebben we daarvoor BOSA subsidie bij het Rijk aangevraagd en e.e.a. is mogelijk door de Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties van de Gemeente Coevorden. Jullie hebben daar al iets van kunnen lezen op onze site (link site Coevorder Courant) en horen op de radio in een interview met RTV Drenthe bij “Op Tjak” dinsdag 7 april rond 13.45. Je kunt het nog naluisteren via de site van RTV Drenthe. Onze contactpersoon veld  Albert van Lottum houdt nauw contact met Bouma en ons veldonderhoudsbedrijf Curatio. We hopen dat het niet zo lang meer duurt dat we ons veld weer gewoon kunnen bespelen. Nu moeten wij ons even behelpen met een kleiner stukje veld.

Ook in het kader van de Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties hopen wij binnenkort nieuwe LED veldverlichting te realiseren. Daartoe was nog een aanvullende keuring van de masten nodig. Deze is begin maart geweest. 1 mast moet worden vervangen en 1 mast moet recht gezet worden. De nieuwe offerte is klaar, het papierwerk klaar en de werkzaamheden zullen naar verwachting starten in week 25.

Verder zal in 2020 in fase 2 van deze Kwaliteitsimpuls Toegankelijkheid en Duurzaamheid afgehandeld worden. Daartoe hebben wij onze wensen kenbaar kunnen maken zodat de gemeente Coevorden een kader kan vaststellen waarbinnen de aanvragen moeten liggen in alle redelijkheid. Daarover is de werkgroep Buitensporten steeds in overleg. Terugkoppeling en uitwerking is regelmatig in de bijeenkomsten Buitensporten, waarin alle voetbal- en korfbalclubs deelnemen, dus ook SDO. Zodra de kaders bekend zijn, kunnen wij offertes laten maken. Marga Naber van de clubhuis commissie is druk doende met inzamelen van de offertes voor – apart bedienbare douches en de gevolgen daarvan – schilderwerk binnen – systeemplafond met LED – sensoren verlichting wat onder de verduurzaming valt. Wat betreft de toegankelijkheid hebben wij reeds plannen en offerte overlegd. Hieronder valt o.a.  een invalidentoilet met aanpassing deuren en bestrating. Daartoe hebben wij een schouw laten doen door het Platform Gehandicaptenbeleid Gemeente Coevorden. Daarin was geen invalidenparkeerplaats opgenomen omdat deze al bij de sporthal aanwezig is. Wij beraden ons nog over een invalidenparkeerplaats bij ons clubhuis. Hiervoor moeten wij een vergunning aanvragen en kosten maken die de gemeente niet vergoed.

Ook de werkgroep Sporthal en Voorzieningen in Schoonoord ligt stil. In maart j.l. zou de werkgroep weer samen komen. Nadat de asbest maatregelen zijn losgelaten lijkt de voortgang van verbetering / renovatie van de sporthal minder op de agenda te liggen van de gemeente. Wij hebben onze wensen duidelijk gemaakt. We hopen dat zo snel mogelijk ook weer op te kunnen pakken.

Wij hopen jullie allemaal weer gauw te kunnen begroeten op het veld en in het clubhuis. Heel graag zouden we toch nog de eind bbq te kunnen organiseren, maar dat lijkt nog niet in het verschiet. Het korfbalkamp was gepland in september. We hopen dat dit door kan gaan.

Blijf gezond,

namens het bestuur, de voorzitter, Bert Dalmolen.

 

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"