Vitesse 1
10 - 20
SDO 1
Club Brothers 3
4 - 8
SDO 2
SDO B1
12 - 4
Zunobri B1
Ritola C1
3 - 5
SDO C1
DOS '46 D1
12 - 2
SDO (S) D1
SDO A1
7 - 9
Thrianta A1
Vitesse MW1
20 - 11
SDO MW1

Van het Bestuur

 

Van het bestuur juli en augustus 2019

De vakanties zijn nog in volle gang en er wordt niet gekorfbald, maar we zijn wel druk doende met de voorbereiding van het komende seizoen.  Trainingen en oefen wedstrijden zijn alweer gepland. Bij de jeugd waren er afgelopen seizoen nog 2 kampioenschappen te vieren. De D1 en A1 van harte gefeliciteerd!! De jeugd begint op 30 augustus weer te trainen. Wij hopen op een sportief jaar met vooral veel speelplezier, dan komen de resultaten vanzelf wel. Er zijn bij zowel de jeugd als de senioren nieuwe spelers bij gekomen. Wij wensen hen veel plezier. Op het laatste moment hebben wij overschrijving verleend aan Marit de Wilde. Zij gaat bij AVO in Assen in de A junioren spelen. Wij wensen haar veel succes!

Wij hebben met een aantal vrijwilligers het veld groen weten te houden door een aantal weken de sproeiers het werk te laten doen. De vrijwilligers verzetten steeds de sproeiers om het hele veld te beslaan. Hartelijk dank voor jullie inzet in de vakanties.  Curatio heeft groot onderhoud gedaan! Wij hopen dan ook dat het veld beter is dan vorig jaar. Het schoolkorfbal toernooi is  voor de jongsten (groep 1 t/m 4)  op vrijdag 13 september en voor de oudere groepen (5 t/m8)  op vrijdag 20 september. Wij hopen dat velen van jullie weer scheidsrechter willen zijn en dat zich meer jeugd opgeeft voor korfbal.

De voorbereidingen voor de Grote clubactie loopt ook alweer. Dit zal eind september weer los komen. Voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn een aantal punten waar de leden zich over moeten uitspreken en stemmen. Met name zijn wij aan het uitzoeken wat nu precies de bijdragen aan KNKV (bond) zijn per lid en hoe zich kosten verhouden tot de contributie. Dit is niet meer in balans. Er zijn veel kosten gemaakt om het clubhuis inbraakbestendig te maken en het ledental loopt terug. Wij overwegen een verhoging van contributie. Overigens bedanken wij de leden voor de inzet met inbraakbeveiliging. We zijn wel heel blij met de bijdrage van de sponsoren. Onze hoofdsponsor COOP BOEZEN heeft  weer verlengd met 1 jaar.

Omdat wij op weg zijn naar 100 jaar bestaan en de tijd snel gaat, willen  wij een commissie in het leven roepen om de komende jaren te werken aan de vieringvan het 100 jaar bestaan van onze mooie  club K.V. SDO op 26 maart 2026.  Daarom vragen wij  jullie om mooie verhalen die je kent of foto's die je nog thuis hebt (kunnen worden gescand)bij ons te melden.  Ook zouden wij graag spullen verzamelen die betrekking hebben op SDO zoals mokken, glazen, speldjes, tassen die ooit vroeger zijn uitgebracht.

Vanuit de gemeente Coevorden is er een som geld ter beschikking gesteld over de komende 6 jaren, ingaande 2019, bedoeld als kwaliteitsimpuls, zodat sportclubs de komende 20 jaren vooruit kunnen. Het doel is toegankelijkheid mindervaliden in orde maken, duurzaamheid en opknappen van sportaccomodaties, zoals clubhuizen, kleedkamers, sporthallen etc. Daarover hebben wij eveneens contact met alle voetbal- en korfbalclubs en werken daarin onderling samen met de gemeente om dit tot een goede ontwikkeling voor alle sport te brengen. Dit brengt veel werd en tijd met zich mee, waardoor het bestuur voor andere zaken ook graag een beroep doet op de vrijwilligers in de club. Ons motto blijft Samenspel Door Oefening immers. Vele handen maken licht werk. Ook neemt SDO deel in de groep die zich bezig houdt met instandhouding en verbetering van de sporthal en de leefbaarheid in Schoonoord.

Van de voorzitter, Bert Dalmolen.

 

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"