Vitesse (Be) 1
20 - 10
SDO (S) 1
SDO (S) 2
11 - 10
Korwi 2
SDO (S) B1
18 - 6
HHV B2
SDO (S) D1
10 - 9
AVO D1
SDO (S) A1
11 - 10
Vitesse (Be) A1
NKC (N) MW1
9 - 15
SDO (S) MW1

Van het Bestuur

 

Van het bestuur februari 2019

Wij zijn alweer een aantal weken in het nieuwe jaar sportief bezig. Ook hebben wij de olie bollenactie en de nieuwjaarsreceptie achter ons liggen. Daar wij opnieuw met inbraak van ons clubhuis te maken hebben gehad, is schade weer hoog  opgelopen door vernieling en diefstal van materiaal. Om onze kosten dientengevolge te dekken is er een spontane actie gestart met onze sponsor Bloemisterij  Creannetta te Schoonoord.  De door Creannetta gehouden kerststukjesveiling heeft ons  € 200,00 opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Daarnaast is er een bloembollenactie gestart door Marga Naber i.s.m. Creannetta. Deze konden worden besteld d.m.v. een intekenlijst, waarmee onze leden druk bezig zijn geweest om familie, vrienden, collega’s, buren etc bloembollen te verkopen. Het zal mooi zijn als dat ook een mooi bedrag oplevert. Ook hebben we een gift hiervoor ontvangen van HUMO fam Schuttrups en B&B Kozijnen. Hartelijk dank hiervoor. De clubhuiscommissie was al druk bezig met de beveiligingsmaatregelen, maar de brutale inbrekers hebben zich toch een weg weten te banen. Daarom zullen we nu drastischer maatregelen nemen. Ongelooflijk dat een sportvereniging hun clubhuis, waar zij zo hard voor werken, moet beveiligen tegen onverlaten.        

De oliebollenactie 2018 is prima verlopen. Er zijn altijd verbeterpunten. Deze zullen wij in 2019 meenemen om te waarborgen dat de oliebollen weer van prima kwaliteit zijn. In 2018 was het weer top en hebben we ook weer meer verkocht dan in 2017. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt en wij hopen op jullie blijvende goede inzet! Heel verschrikkelijk is het dat de inbrekers bij de laatste inbraak onze prachtige nieuwe oliebollentent ontvreemd hebben. Ook in de mooie SDO blauwe kraam is heel goed verkocht.

De nieuwjaarsreceptie was een gezellige avond met alle wensen voor gezondheid en vooral ook een sportief jaar. De opkomst kon wel wat beter, maar door omstandigheden waren er wat minder leden.

Ook is SDO actief binnen de Projectgroep Sporthal en Voorzieningen in ons mooie dorp. Behoud van de sportaccommodaties is inmiddels behaald, maar we houden ons ook bezig met behoud van leefbaarheid in ons dorp. Hierbij denken we aan behoud en verbetering van voorzieningen, maar ook aan woonruimte voor onze jeugd, want zij zijn onze toekomst. Er staat ook de “integrale huisvesting van de scholen” op de agenda van de gemeenteraad. Duidelijkheid bestaat hierover nog niet.  Met een vertegenwoordiging van alle sportclubs, ondernemers, Het Ellertsveld, DAS en Maatschappelijk Werk Coevorden (MWC)  onderhouden we contacten met de gemeente Coevorden om samen op te trekken om e.e.a. tot een goed resultaat te brengen. Meer hierover elders op onze site. We houden jullie op de hoogte. Inmiddels wordt er door dit gezamenlijk overleg wel extra gewandeld in Schoonoord, zijn er meer kabouters en kangoeroes (voetbal en korfbal door 3 en 4 jarigen)en extra zaalteams, heeft de gym bewegen voor ouderen, bootcamp en dans ontwikkeld, worden er enquetes in woningbehoefte gehouden door DAS en Dorpsbelangen, zijn er clinics ontwikkeld i.s.m. van Roijenschool en MWC  en is er door het verzorgingshuis Het Ellertsveld een duofiets aangeschaft, die ook voor andere ouderen kan worden ingezet.

Op naar onze verjaardag. Deze wordt dit jaar gevierd op 30 maart 2019.  De toneelgroep is alweer heel druk in de voorbereiding met  “DEZE VROUW. .... IS UW MAN”, een klucht in 3 bedrijven die tot vermakelijke taferelen leidt,  geschreven door J. Tol.

Sportief gezien zijn wij alweer op de helft van de competitie. Het 1e team staat in de middenmoot. Er wordt van tijd tot tijd redelijk gepresteerd, maar zij kunnen zeker groeien! Het 2e staat prima mee boven aan. Alleen DES uit Norg is net wat te sterk. In de midweek gaat het ook prima. Er wordt leuk gekorfbald. Zij staan op een mooie eerste plaats.  Wel wordt er veel met verschillende spelers gespeeld en dat laat zien dat er veel kwaliteit in SDO zit.

Bij de jeugd gaat het redelijk naar wens.  De A junioren doen goed mee in hun klasse. Het staat dicht bij elkaar. De kans op kampioenschap lijkt klein, maar de bal is rond en je weet maar nooit! De B jeugd staat slechts 2 punten achter op de koploper, maar er is ook een sterke middenmoot. Dus het kan ook hier nog alle kanten uit. De D’s staan nog onderaan, maar kunnen zeker nog naar boven kijken, want zij hebben nog een groot aantal wedstrijden te spelen. Kom op en laat het zien!!! We hebben een 2tal jeugd spelers erbij. Heel mooi en we hopen dat het doorgroeit, want we kunnen om SDO groot te maken nog veel meer jeugd gebruiken.

Toen ik aan het schrijven was van dit stukje is er in de nacht van woensdag op donderdag (van 7 op 8 februari ) opnieuw weer in ons mooie clubhuis ingebroken.  Opnieuw is er veel vernield en consumptie goederen en materiaal gestolen. De schade is nu ook weer aanzienlijk. We zijn woest, maar moeten de schouders rechten en doorgaan. Al bij de vorige inbraak in december 2018 waren we druk bezig met verbetering van de beveiliging. De 1 inbraak was in maart 2018. We zullen de beveiliging nu versneld uitvoeren samen met de clubhuiscommissie. Het plan ligt er al, de offertes zijn binnen en we kunnen aan het werk. Er is veel werk te doen en we zullen veel vragen van de vrijwilligers. Heeft iemand bijzonderheden opgemerkt wat de diefstal kan oplossen, meld dit dan a.u.b. bij het bestuur of iemand van de clubhuiscommissie. (zie site).

U begrijpt, het zit ons hoog!!!!

Wij zouden veel liever gewoon fijn korfballen en geen slachtoffer zijn van rovers en vandalen.

Van het bestuur,  voorzitter Bert Dalmolen

 

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"