SDO 1
15 - 9
Vitesse 1
AVO 6
12 - 5
SDO 2
Zunobri B1
6 - 6
SDO B1
Elko C1
14 - 1
SDO C1
DOS '46 D1
12 - 2
SDO (S) D1
SDO A1
4 - 13
NKC '51 A2
Noveas MW1
8 - 12
SDO MW1

Van het Bestuur

 

Van het bestuur september en oktober 2019

Op het veld loopt de competitie al weer naar het eind.  Bij de jeugd moet er nog 1 of 2 wedstrijden worden gespeeld. De resultaten zijn redelijk te noemen bij het A team. Bij het C team spreken we van een leerjaar en er zit progressie in. Het B team gaat voor het kampioenschap. Zij staan bovenaan in hun poule (Korwi kan nog gelijk komen). Prima, houd het vol en ga ervoor !!!

Bij de senioren doet het 1e mee voor het kampioenschap,  maar zij moeten nog wel een wedstrijd af werken. Wij zijn dit veldseizoen ingedeeld bij 3 zaterdag clubs. Daar er een aantal leden van het 1e team op zaterdag overdag niet beschikbaar is, moeten veel wedstrijden worden verzet. Daar heeft niet alleen de wedstrijdsecretaris Reina veel werk van, maar is ook wel eens lastig voor de anderen in het team omdat het tevoren niet duidelijk is wanneer de verzette wedstrijden vervolgens gespeeld worden.

Bijkomend nadeel is dat er geen echte regelmaat zit in het spelen van de wedstrijden. Even niet en vervolgens weer te vlot op elkaar. Aldus KNKV zullen we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met korfbalclubs die “zaterdagclubs” worden. Als je dan “zondagclub” wil blijven, moet er vaak veel verder gereisd worden. We moeten het een en ander in overweging nemen.

Het 2e team doet goed  mee in de middenmoot.  Wel is het moeizaam om elke week het team bij elkaar te krijgen. Ook daar heeft de wedstrijdsecretaris Reina veel werk van en is het moeilijk voor degene uit het team die de beschikbaarheid coördineert. Het is fijn dat ook veel leden bereid zijn om bij te springen in andere teams, maar voor de duidelijkheid dat er gewoon een team eens compleet is,, is het niet lekker werken meer. Voorstel is om tevoren een duidelijk schema te maken van WIE er WANNEER beschikbaar is, ofwel tevoren aan te geven wanneer je NIET kunt. Bijvoorbeeld door wisselende diensten in je werk of oppas perikelen. Calamiteiten kunnen er altijd zijn. Die kunnen we niet voorspellen, maar tevoren meer duidelijkheid dan NU….kan wel. Dit scheelt een hoop ergernis en moeite en krijgen we allemaal weer meer lol in het spelletje.

Ook het Midweek team speelt met veel plezier en levert regelmatig spelers, net als het A team, aan de hogere teams. Zo hopen we er allemaal plezier aan te beleven, wat het eerste uitgangspunt moet zijn. Het Midweek team staat sterk mee bovenaan in de middenmoot.

Wat ons zorgen baart is dat wij geen korfballende kinderen  van de lagere scholen uit ons mooie dorp hebben.  Ook  het school korfbal toernooi is ook niet door gegaan door te weinig opgaven. Zelfs na een extra herinnering niet! Wij zullen als vereniging persoonlijk de scholen gaan bezoeken. Hiervoor zullen we een plan van aanpak maken!

De stukken voor de ALV zijn per email verstuurd naar de leden. De opkomst was vrij redelijk te noemen. We moesten over veel zaken beslissen. Zie de agenda. Overigens zou het bestuur het fijn vinden als er meer leden naar de ALV zouden komen, zodat ook zij eens horen wat er allemaal speelt om een club draaiende te houden. Dat bijvoorbeeld de bijdrage aan het onderhoud van ons veld afhangt van het aantal teams dat er speelt en aantoonbaar maken dat wij een sporthal nodig hebben met meer kleedkamers en een betere vloer. MEER SPELENDE LEDEN DUS!!!!

Samen met de Clubhuiscommissie hebben wij een aanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden. De besluitvorming rondom dit fonds en het Dorpsbudget kwam heel laat in het jaar, doordat de onderhandelingen tussen de gemeente en de verenigingen van Dorpsbelang zeer laat afgerond waren. Er is slechts 1 project per fonds mogelijk. Het Dorpsbudget voor 2019 is nog steeds niet rond bij Dorpsbelangen. We kunnen dus momenteel alleen een aanvraag indienen voor het Stimuleringsfonds, wat wij ook terstond gedaan hebben via Dorpsbelangen Schoonoord. We hebben gekozen voor eerst een beregeningsmachine, zodat we gemakkelijker het veld kunnen sproeien met minder vrijwilligers midden in de hete zomers. Vervolgens hopen wij nog een beroep te kunnen doen op het Dorpsbudget voor een nieuw systeemplafond in het clubhuis, waardoor ook isolatie beter wordt. Nu maar hopen dat het wordt gehonoreerd!!

Voortgang Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties Gemeente Coevorden: ( 4 miljoen over 6 jaar voor 14 clubs) :

Samen met de buiten sportclubs (12 voetbalclubs en 2 korfbalclubs)  in de gemeente Coevorden zijn wij al heel ver om te komen naar nieuwe LED veld verlichting. Ook is er een scan geweest van alle velden en kan er een bijdrage verwacht worden naar een flinke opknapbeurt van de velden. Dat kan verschillen per club. De LED veldverlichting en velden zullen in fase 1 (2019 en 2020) uitonderhandeld en uitgevoerd worden. We doen dat samen met de werkgroep Buitensporten en de gemeente. Ook behoort de toegankelijkheid van de gehandicapte medemens tot de sportaccommodaties tot fase 1. Hiervoor had kv SDO (en ook vv KSC) al de kennis en het advies ingeroepen van het Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden. Op deze rapportage hebben wij de offerte laten maken en ingediend bij de werkgroep en de gemeente. Vervolgens moeten nu een aantal clubs alsnog een schouw door genoemd Platform laten doen en  opnieuw indienen. Dit kan tot wat vertraging leiden. We hopen dat voor de veldcompetitie in het voorjaar de nieuwe LED veldverlichting er staat. Verduurzaming is het toverwoord in deze kwaliteitsimpuls en doel is onderhoudsbestendig te zijn voor de komende 20 jaren.

Wanneer het groot onderhoud van het veld gaat gebeuren is nog niet bekend. Bedoeling is wel uitvoering in 2020. Voor de uitvoering moet er nog wel een milieukeuring plaats vinden. Deze wordt ook bekostigd uit het budget van de kwaliteitsimpuls. Als de 1e fase is uitgevoerd kan er bezien worden wat er van dit budget over is om te kunnen bepalen wat er in fase 2 mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar wat er aldus KNVB of KNKV nodig is aan voorzieningen en wat de gemeente aan richtlijnen heeft  en niet uit de losse pols wat de club vraagt. Vooralsnog zijn de wensen en behoefte van kv SDO voor fase 1 wat betreft LED en veld goedgekeurd. De werkgroep Sporthal en ander voorzieningen in Schoonoord is na de vakantie nog niet bij elkaar geweest. De wensen zijn door een delegatie van deze werkgroep met de gemeente besproken en de tekening van de verbeterde sporthal ingediend. Eigenlijk zitten we ook nog te wachten op de uitkomsten van de  integrale huisvesting van de scholen in Schoonoord. We moeten het paadje echter wel samen warm houden.

Samenwerken met alle clubs in ons dorps is noodzaak en wenselijk. Zo laten we zien, dat we elkaar wel iets aangelegen zijn. Ook de ondernemers, DAS, IJsvereniging etc .

Op het gebied van de velden werken we nauw samen met vv KSC. Reeds nu al was groot onderhoud van een trainingsveld van KSC nodig. Daarom wordt er nu met een jeugdteam bij ons achter op het veld getraind. Daarover zijn onderling goede afspraken gemaakt. Het verloopt prima. We zullen elkaar daarin en in meer zaken in de toekomst nodig zijn en wellicht opent dat deuren voor verdere samenwerking in de toekomst!!

De activiteiten commissie heeft haar agenda opgesteld en is er weer in geslaagd om een heel mooi programma in elkaar te zetten.  Zo werd de opkomst voor de playback show steeds minder doordat we minder jeugd hebben en dus minder opa’s en oma’s etc als publiek. Er is een geheel nieuw idee voor een midwinter feest. Dit op dezelfde datum als de oude playback show. Dit jaar op 23 november. Ook zit daar een element in van “Bonte avond” en lekker eten en leuke dingen samen doen.

 Zie onze mooie site! Kijk eens wat vaker op onze site www.kvsdo.nl . Daar is alles op te vinden. Vroeger lag de papieren Strafworp op de WC om rustig te lezen. Nu kan dat digitaal. Bijna iedereen heeft tegenwoordig de telefoon of computer in de buurt. Zelfs op de WC. Struin er ff doorheen en kijk ook naar de sponsoren die ons ondersteunen.

Wij gaan in november de zaal in.  Vanuit het bestuur heel veel succes met veel spel plezier.

Names het bestuur, voorzitter Bert Dalmolen.

Van de voorzitter, Bert Dalmolen.

 

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"