Vitesse 1
11 - 17
SDO 1
Elko B1
12 - 10
SDO B1
Elko A1
9 - 6
SDO A1
Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2
13 - 10
SDO MW1

Van het Bestuur

 

Van het bestuur januari 2021

 

Welkom in 2021 SDO (S) van het bestuur. 
Januari 2021 

Wij zijn 2021 binnen gestapt, maar trainingen en wedstrijden in de zaal zijn nog niet mogelijk. Op 12 januari j.l. kregen wij het bericht van het KNKV dat de zaalcompetitie van 2020 – 2021 in zijn geheel is geschrapt. Ik verwacht ook niet dat we nog in de zaal zullen trainen, maar laten we hopen dat we wel weer aan de slag kunnen met het 2e deel van de veldcompetitie 2020 – 2021.

Wat we wel nog hebben kunnen doen is met coronamaatregelen trainen met de jeugd en de senioren. Op de valreep was er nog net een hele mooie Pieten training met onze Kangoeroes, die allemaal een cadeautje kregen van de Sint. In de week daaropvolgend gingen alle sportzalen dicht.

Verder moeten wij nog steeds de ALV 2019-2020 houden. De kassen zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De stukken waren verzameld. Helaas konden we niet met alle leden samen komen. Hier komen wij later op terug. Binnenkort zullen wij wel de stukken aan jullie doen toekomen.

Wij hebben wel onze oliebollen actie kunnen houden. Geheel coronaproof werd er huis aan huis een bestellijst verspreid waarop inwoners van Schoonoord en De Kiel hun bestelling konden doen. Zo zijn we toch tegemoet gekomen aan onze jaarlijkse gewoonte oliebollen te leveren op 31 december. Wij deden dit immers al bijna 50 jaar en hebben daarmee de traditie van oliebollen leverancier op 31 december waar kunnen maken. Ook kon er besteld worden via onze website en facebook, wat onze redactie uitstekend heeft verzorgd. We bakten niet zelf. Dat was coronamatig niet mogelijk. We hebben deze laten bakken door Warme bakker Jordy Schepers, die voorheen ook onze ingrediënten verzorgt. De bestelling kon geheel coronaproof worden afgehaald bij ons clubhuis. Voor hen die beslist niet konden halen, hadden wij een bezorgdienst. We hebben er een mooi bedrag aan over gehouden, maar niet zoals anders. Dan is de winst drie keer meer. Enfin alles is anders en we bedanken alle bewoners en sponsoren voor hun bestelling en de steun aan ons.

Ook onze kerstmix waar we altijd naar uitzien, viel in het water. De nieuwjaars receptie konden wij ook niet organiseren. Wel hebben wij onze medewerking verleend aan de digitale nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester van Coevorden. Daarin mochten wij kort wat zeggen over onze ervaringen in 2020 en hoe wij druk doende zijn met het Sportakkoord.

Schoonoord is uitgekozen om een onderdeel van het Sportakkoord, het JOGG project (Jongeren Op Gezond Gewicht) uit te rollen, waarna het in de rest van de gemeente uitgerold kan worden. Hierin werken wij samen met de andere sportclubs, scholen, kinderopvang, gemeente en Maatschappelijk Werk Coevorden (buurtsportcoaches) om gezamenlijk bewegingsonderwijs en sportclubs samen te brengen middels clinic's, organiseren van toernooien en samen met de vakdocent op de scholen geven van (in ons geval) korfbal lessen. Zo hopen we samen meer bewegen en het gaan sporten bij een club te stimuleren. Een aantal zaken worden de komende tijd gefinancierd uit dit Sportakkoord, zoals een gedeelte voor vakdocenten beweging op de scholen en clubkadercoaching voor de sportclubs.

Ook in dit JOGG project wordt de “Rookvrije Generatie” aangestuurd. Hiermee heeft SDO reeds in oktober 2019 een start gemaakt en werkt prima bij ons, waarvoor wij en onze jeugd onze bezoekers dankbaar zijn. Ook zal dit bij de ingang van de sporthal gerealiseerd worden door de gemeente. Dit moet op een andere plaats. Ander punt JOGG is de “Gezondere kantine”. Hiervoor is binnenkort een gezonde scan in ons clubhuis. Dat betekent niet dat er niets lekkers meer is te verkrijgen in het clubhuis, maar dat de meer gezonde producten prominenter zullen worden aangeboden. Voorbeeld: Een Water tappunt met munt en een kraantje, een bruine tosti ipv een witte, gezondere frisdranken etc. Het pilsje bij de senioren hoeft daarbij niet te verdwijnen, evenals het (kleine) zakje chips.

Middels het Dorpsbudget van Dorpsbelangen Schoonoord heeft SDO een bedrag gekregen om op elk schoolplein in Schoonoord een multikorf met 5 ballen te realiseren. Wegens corona iets vertraagd, maar het staat nu in de planning voor 4 februari. De multikorf is uitgerust met 4 verschillende kleuren korven op verschillende hoogtes. Een mooie promotie van onze sport en aanmoediging tot bewegen.

In de 1e fase van de kwaliteitsimpuls zijn de veldrenovatie en de LED veldverlichting gerealiseerd. De eindonderhandelingen met de gemeente in de 2e fase zouden deze maand starten. Dat hopen we binnenkort toch te kunnen doen. De plannen zijn wel besproken in de Commissie Buitensporten en in principe zijn onze wensen goedgekeurd voor indiening bij gemeente. Dit omvat Toegankelijkheid clubhuis voor gehandicapten met o.a. gehandicapten toilet en vluchtroutes geschikt voor gehandicapten (ophogen bestrating rond clubhuis). Ook is duurzaamheid o.a. sensoren voor licht en apart bedienbare douches aan de orde. Ook is er een budget voor materialen waarin wellicht dug outs (verrijdbaar) een optie zijn. We houden jullie op de hoogte.

De traditionele toneeluitvoering rond onze datum van oprichting 26 maart(1926), kan helaas ook geen doorgang vinden. We zetten onze pijlen op 2022. Wel zijn we blij dat we dit jaar op 26 maart 2021 ons 95 jarig jubileum gehaald hebben. Ik zeg: “op naar 100 jaar SDO met veel korfbalplezier en aanverwante zaken.”

Het bestuur wenst alle leden, sponsoren en andere betrokkenen een gelukkig, gezond en vooral sportief 2021!!!, waarin wij hopelijk weer snel een balletje mogen gooien en wedstrijden spelen. 

Het bestuur, van de voorzitter Bert Dalmolen. 

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"