Van het Bestuur

 

Van het bestuur januari t/m juni 2022

 

Vanuit het bestuur zien wij dat wij als club heel goed begonnen zijn in 2022.
Het heeft even geduurd door allerlei(corona)omstandigheden, maar we willen wel even stilstaan bij
alle spelers en speelsters van groot tot klein, omdat we ondanks moeilijke jaren, zien dat er met
zoveel plezier gekorfbald wordt waar het maar kan.
In de zaal zijn we begonnen met een F team. Heel mooi dat zij al een aantal wedstrijden hebben
gespeeld. Nu op het veld gaat het ook naar wens en wij zien dat vele spelers al heel veel leren, vooral
ook door heel veel inzet van
Wietske ,Joan, Kirah en Jonna, ook bij de kangoeroes. Daan en Lesley fluiten nu bij de Fjes.
Fantastisch dat we weer scheidsrechters in opleiding hebben. Hopelijk worden in het najaar ook
eindelijk de cursussen (basis)trainers opgepakt, waar ook een aantal uit onze oudere jeugd zich voor
heeft opgegeven. Er is dringend behoefte aan trainers en scheidsrechters. Het begin is het halen van
je spelregelbewijs, wat gelukkig al veel leden hebben gedaan. Zij die dat nog niet hebben gedaan
kunnen contact opnemen met het bestuur hoe dat te doen.
In begin van veldcompetitie zijn er aantal wedstrijden gespeeld. Voor de A junioren en de Midweek
was dat heel succesvol wat resulteerde in 2 kampioenschappen. Van harte gefeliciteerd. Het 1e team
begon de competitie heel goed. Door wat pech momenten gingen wat wedstrijden verloren maar zij
hebben de draad weer weten op te pakken met mooie winsten, zodat zij in de 3 e klasse kunnen
blijven spelen. Blijf zo doorgaan. We hebben inmiddels een nieuwe hoofdtrainer kunnen vinden en
we gaan er zo volgend seizoen weer volop tegenaan.
Gelukkig konden we met de eerst nog geldende corona maatregelen tot het weer open stellen van
de maatschappij, weer nevenactiviteiten organiseren. Vanuit de Activiteitencommissie is er weer
heel druk gewerkt aan het organiseren. In het najaar van 2021 een grote Halloween Party, wat een
groot succes was. Ook in het voorjaar hadden zij het goed op de rit met knutselen voor de kleintjes
tot een 70-80-90er jaren feest voor B,A en senioren en donateurs.
Ook hebben we de landelijke topclub DOS46 binnen onze mooie club gehad. Er waren al 2 clinics
voor iedereen en we hebben 24 juni nog tegoed. Hopelijk wordt die ook goed bezocht en we hopen
dit het komende jaar nog eens te kunnen herhalen.
Wij hebben tijdens de corona periode het clubhuis aangepast vanuit een subsidiepot van de
gemeente Coevorden, genaamd de Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties. Veld en Led
Veldverlichting is afgerond, alsmede de toegankelijkheid in de vorm van een nieuw invalidentoilet,
bestrating rondom begaanbaar voor rolstoelen en aanpassing van nooduitgangen en een rolstoelpad
langs het veld. Momenteel zijn we bezig met het 2 e onderdeel, namelijk duurzaamheid. De
subsidiepot was niet toereikend om dit geheel aan te pakken omdat materiaalkosten heel erg zijn
gestegen en er moeilijk aan materiaal te komen is. Vanuit het Sport Akkoord zijn we bezig met een
Gezonde Kantine. Dit loopt ook goed en we hebben al een flink aantal badges binnen.
Wij hebben inmiddels een nieuw veld onderhoudscontract kunnen afsluiten met Hovenier Curatio.
Het veld wordt nu gemaaid met beveiligde robotmaaiers. In het zomerreces zal er extra onderhoud
plaats vinden en we zijn in onderhandeling om nog extra nazorg vanuit de gemeente te genereren
vanuit de renovatie van het veld, wat destijds niet goed is afgerond door de aannemer. Medewerking
is toegezegd.
Ook zijn we heel actief betrokken in het zgn Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke clustering
van de nieuw te bouwen scholen, M(ulti) F(unctioneel) C(entrum) en de sport(hal) plus velden.
Daarin wordt onderzocht hoe al deze functies zijn te combineren in een nieuw complex aan de zijde
van de sporthal. Ook is het braakliggende veld naast ons nog in onderzoek. Zelfs over de ligging van
de Sportparklaan wordt nagedacht. Ook financien, uitvoerbaarheid en beheer spelen daar een rol.
We nemen deel aan de projectgroep en de stuurgroep en er wordt rond 1 oktober een rapport
daarover verwacht. Daarna zal de gemeenraad hierover een besluit nemen. We hopen op een
prachtig nieuw complex inclusief een goede sporthal tot tevredenheid van alle partijen. Het

gedeeltelijk delen van functionele ruimte is daarvan een onderdeel en daar zitten we momenteel
middenin. Ook tijdens de vakantieweken zal dit onderzoek doorgaan.
De oliebollenactie is heel succesvol is geweest. Deze nieuwe manier van verkopen in samenwerking
met Bakkerij Puur Ambacht te Schoonoord heeft ons een leuk bedrag opgeleverd. Ook hebben wij
samen met Puur Ambacht een Kukelbrood Aktie rond Pasen gehad, wat ook een mooi bedrag
opleverde. Onze hoofdsponsor Coop Boezen heeft ons, naast het hoofdsponsorschap, ook
ondersteunt met een statiegeld actie, waaruit we gedeeltelijk de inschietshirts hebben kunnen
financieren. We hebben ons opnieuw aangemeld. In het najaar zijn er weer Rabo Club Support, waar
Raboleden kunnen stemmen op SDO. Lid worden kost niets. Zie de site van de Rabobank. Dit levert
ons een prachtig bedrag op. Ook de Grote Clubaktie zal er weer zijn en we hopen dat jullie allemaal
willen helpen met de lotenverkoop zodat er gewerkt kan worden aan een flinke groei van onze club.
Binnenkort maken we een nieuwe jaaragenda die we zullen ophangen in ons clubhuis, zodat
iedereen kan zien wat we doen.
Tevens hangt er in het clubhuis een organigram, zodat het beter bekend is hoe wij zijn georganiseerd
en bij wie u terecht kan.
Wij wensen iedereen een fantastische zomer en heel graag tot ziens in het nieuwe seizoen met op 3
september alvast de START BBQ voor jong en oud.
Van de voorzitter Bert Dalmolen

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"