De Pein 1
16 - 14
SDO (S) 1
Club Brothers 3
13 - 14
SDO (S) 2
DOS '46 D1
12 - 2
SDO (S) D1
De Pein A1
9 - 13
SDO (S) A1
Vefo MW1
5 - 15
SDO (S) MW1

Van het Bestuur

 

Van het bestuur mei 2019

Hierbij willen wij jullie bij praten over de gang van zaken binnen onze mooie club.

Ten eerste willen wij Marga (de hele clubhuis commissie ) bedanken voor haar grote inzet om het clubhuis veilig en inbraak preventief te maken, maar zeker ook de vrijwilligers die zaken hebben aangebracht en hebben mee geholpen! Dit heeft veel geld gekost. Om de kosten te drukken zijn er al verschillende acties gehouden, maar dit is niet genoeg om alle kosten te dekken, dus zullen wij goed op de kleintjes moeten letten. 

Wij blijven actief in de “Projectgroep Sporthal en andere voorzieningen in Schoonoord” die de  maatschappelijk  leefbaarheid van ons dorp  op de kaart wil houden bij de gemeente. Deze groep, waarin wij zijn vertegenwoordigd houdt zich niet alleen bezig met streven naar grote verbetering van de sporthal, maar ook met stimulatie van extra activiteiten in het dorp, de daarvoor benodigde ondersteuning door andere clubs, Dorpsbelangen, middenstand en DAS en actie naar Woonservice en gemeente wat betreft nieuwe woningbouw met name voor onze starters. Alle verenigingen en scholen hebben er natuurlijk belang bij en niet in het minst onze jeugd zelf, dat zij hier kunnen blijven wonen.

Wij hebben een plan met budget ingestuurd bij de gemeente Coevorden om  zo uit verschillende potjes geld te krijgen  voor verder onderhoud van het clubhuis en veld verlichting. Op initiatief van de Commissie Buitensporten (een vertegenwoordiging van alle 12 voetbal- en 2 korfbalclubs) heeft de gemeente Coevorden een bezoek georganiseerd naar een prachtig sportpark in Aalten. Daar is beschikking over meerdere velden, waaronder O2 velden (natuurgras met lava ondergrond) en 2 soorten hybride velden, waarvan 1 hybride veld met kunstgrasvezel mat vlak onder natuurgrasmat en een met kunstvezel ingespoten grasmat in natuurgras. De laatste is de zgn Grassmaster en is de kostbaarste met de langste levensduur. De O2 mat is echter het meest milieuvriendelijk en heeft ook een goede levensduur. Alle 3 soorten kunnen gewoon gemaaid worden. De gemeente Coevorden gaat nog in 2019 een pilot van 1 O2 en 1 Grassmaster veld houden bij 1 of 2 clubs. Daarover zijn binnenkort gesprekken. Door de gemeente is over de komende 6 jaren een budget ter beschikking gesteld voor de zgn “Kwaliteitsimpuls Sportaccommodaties”. Het budget is opgebouwd uit een bijdrage van de gemeente, rijkssubsidie en eventueel zelfwerkzaamheid. Om aan de vereiste ondergrens voor subsidie te komen, dienen alle 12 clubs per onderwerp hun projecten gezamenlijk aan en zal dit gezamenlijk aanbesteed worden. Daarin wordt natuurlijk wel de wens van de clubs afzonderlijk meegenomen.  Zo zal ook dit jaar nog de “toegankelijkheid” en  LED verlichting aangepakt worden, bekostigd door de gemeente. Hierbij hoort ook de veldverlichting wat een goede besparing en verbetering van verlichting gaat geven. Individuele gesprekken met de gemeente en gezamenlijk overleg met alle clubs zijn gaande.

Op de mailing van de privacy wetgeving zijn alleen maar positieve reacties gekomen op een uitzondering na Hier wordt rekening mee gehouden.

Er is een idee vanuit  SDO  gekomen om in de hele gemeente Coevorden korfbal(multi) korven op alle schoolpleinen te plaatsen. Wij hebben het als bestuur verder uit gewerkt en gaan onderzoeken of wij dit met de gemeente  in praktijk kunnen brengen.

Wij  zijn voornemens om rondom en in het clubhuis een gezondheidsplan op te stellen. Wij vragen jullie als leden om met ideeën te komen om zo de gezondheid te vergroten binnen onze mooie club.

Op sportief gebied zijn wij nog maar een paar wedstrijden op het veld bezig. Bij de senioren gaat het redelijk. Ons 1e team kan nog geen punten binnen halen maar dat kan zeker gebeuren ondanks een sterke 3e klas.  Het 2e team staat onderaan met twee wedstrijden gespeeld te hebben en daar is nog alles mogelijk. De midweek heeft 2 wedstrijden gespeeld waarvan 1 verloren en 1 gelijk gespeeld.

Bij de jeugd is er weinig van te zeggen omdat er nog maar 2 wedstrijden zijn gespeeld. Maar alle teams hebben ook op het veld alle kans om kampioen te worden.  Succes allemaal.

Op onze website kunnen jullie allemaal de activiteiten zien, zoals de Rommelmarkt op 30, het seniorenweekend, korfbalkamp en eindBBQ. Nadere info op de site en opgave lijsten op de bar in het clubhuis of bij de commissies.

Van het bestuur, voorzitter Bert Dalmolen

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"