Van het Bestuur

 

Van het bestuur 'dec 23

Terwijl de eerste sneeuw in Schoonoord is neergedaald, zijn we in het bestuur alweer bezig met de nodige acties. Na de algemene ledenvergadering in oktober hebben we binnen het bestuur de taken verdeeld en is het nu voor eenieder om de taken op te pakken. Eén van de veranderingen die we al een tijdje hebben doorgevoerd is de bestuursvergadering die we verplaatst hebben naar de vrijdagavond. Op de trainingsavonden is het dan ook makkelijker om als er iets speelt het bestuur te benaderen. Op de website staat een nieuw organisatieschema waaruit duidelijk wordt wie binnen het bestuur welke functie op zich heeft genomen.

Inmiddels is de Grote Clubactie ook achter de rug, voor dit jaar was het voor de vereniging een groot succes en het bestuur hoopt dat dit ook voor alle lotenkopers zo zal zijn! De uitslagen staan inmiddels online. Daarnaast zijn we door het openluchtmuseum benaderd of we ook oliebollen willen verkopen op de kerstfair op 16 & 17 december. Het bestuur heeft deze uitnodiging aangegrepen en hierdoor gaan we op de kerstfair onze SDO-bollen verkopen in plaats van de oliebollenactie aan het einde van het jaar. Het is mooi om te zien dat bakkerij Puur Ambacht SDO hierbij de hand heeft gereikt en willen helpen om deze actie tot een succes te brengen! Leden en ouders van leden worden gevraagd om zich aan te bieden als vrijwilligers, immers vele handen maken licht werk en lekkere oliebollen!

De Commissie 100 jaar SDO heeft ook al enkele keren vergaderd en er worden al mooie plannen bedacht om in maart 2026 een mooi feest voor onze leden te organiseren. Hoe dit feest exact gaat plaatsvinden is nog even afwachten. Verder zijn we binnen het bestuur ook drukdoende met het nieuw te bouwen MFC in Schoonoord, bij de nieuw te bouwen basisscholen en sporthal. Vanuit het bestuur heeft Hennie Spreen gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering op 28 november. Dit deed zij namens alle verenigingen uit Schoonoord die betrokken zijn bij dit project. We hopen dat de partijen binnen de gemeenteraad ook overtuigd zijn dat dit plan van groot belang is voor de leefbaarheid van het dorp. Het was in elk geval goed om te horen dat ook in de gemeenteraad gezien werd dat SDO wel één van de kartrekkers is voor het project. Het mag dan ook duidelijk zijn dat er veel energie en tijd van Hennie in dit project zit.

We zouden haast vergeten dat het bij een korfbalvereniging ook nog gaat om het sportieve aspect. De veldcompetitie is al even achter de rug en er wordt al volop in de zaalcompetitie gestreden. Het eerste heeft twee wedstrijden gespeeld en staat nu in de middenmoot. Het midweek team heeft inmiddels de eerste wedstrijd ook gewonnen en het belooft een spannende competitie voor hen te worden. De eerste wedstrijd bij de junioren werd ook gewonnen en bij de E's staat de balans op één gewonnen en één verloren wedstrijd.

De activiteitencommissie is ook erg actief en heeft al enkele leuke activiteiten georganiseerd. De volgende activiteit op de agenda's zijn Sinterklaas op 1 december, 16 & 17 december de kerstfair op het openluchtmuseum en op 22 december het beroemde Kerst Mix toernooi! We hopen veel leden bij deze activiteiten te zien en wensen alvast ook alle leden, donateurs, sponsoren en eenieder die dit leest fijne feestdagen toe.

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"