Over k.v. S.D.O

Een stukje geschiedenis

Korfbalvereniging SDO te Schoonoord. Opgericht op 26 maart 1926 staat er in de officiële stukken. SDO staat voor SAMENSPEL DOOR OEFENING en velen hebben daarvan gemaakt “Samenspel doet overwinnen”. Onze huidige voorzitter Bert Dalmolen schrijft vaak “plezier hebben in het spel, dan komen de resultaten vanzelf”. Sportief samen spelen staat dan ook hoog in ons vaandel.

Foto's uit de oude doos en vele vermeldingen in de uitgebrachte Kronieken van Schoonoord getuigen van reeds vroege activiteiten op korfbalgebied hier.

In Schoonoord werd al in 1909 onder de naam van Velocitas gekorfbald. De beginnende korfballers werden getraind door militairen uit Assen. Velocitas had haar werkgebied ten noorden van de brug in Schoonoord. Aan de zuidzijde werd later ook een vereniging opgericht, namelijk Aurora. In 1926 fuseerden de beide verenigingen en werd SDO opgericht. Het duurde tot 1935, voordat SDO zich bij de bond aansloot. Dat er flink werd getraind blijkt uit het feit, dat tot 1941 een aantal DKB-kampioenschappen werden behaald. In die jaren streed SDO zelfs mee om het Districtskampioenschap. Helaas is door brand een groot gedeelte van het oudste archief verloren gegaan. In de naoorlogse jaren is SDO weer opgestart. Centrale figuur in de laatste decennia is Hendrik Weggen geweest, waarvan er nog vele nazaten nu nog steeds actief zijn in SDO. Vanaf 1948 was hij met korfbal bezig. Hij maakte 32 jaar deel uit van het bestuur, waarvan 25 jaar als voorzitter. Als klusjesman op de motor legde hij vele SDO-kilometers af. In 1968 werd hij door de Emmer Courant uitgeroepen tot sportman van het jaar. Hij kreeg van SDO een gouden speld en werd drager van het ereteken van de KNKV. Nog vele jaren was hij adviseur van het bestuur. Een waardig opvolger van hem werd Arie Aardema, ook vele jaren speler, trainer,  bestuurslid, opperhoofd oliebollenbakken, toneelmeester en stuwende kracht van vele belangrijke gebeurtenissen binnen SDO. Hij werd en wordt daarbij veelal bijgestaan door Henk Dokter, ook oud speler, trainer, toneelbouwer en wat al niet meer. Het huidige bestuur is er dan ook zeer content mee deze oude rotten in het vak menig maal te mogen consulteren.

In 1956-'57 kende SDO de moeilijkste jaren. Doordat er leden bij andere verenigingen gingen spelen werd de club klein. Toen er nog 14 leden waren, sloeg men de handen in elkaar. Analyse van de problemen en huisbezoek leverde nieuwe leden op.

Sportief hoogtepunt werd het behalen van de A.P. Buitenbeker in 1973 en de promotie in de zaalcompetitie naar het District.

Nu beschikt SDO over een goede accommodatie. Een veld (met ingang van 2016 in eigen onderhoud door een bezuinigingsmaatregel van de gemeente Coevorden) met clubhuis en kleedkamers. Ook kunnen wij nog steeds beschikken over een sporthal in ons eigen dorp. Een commissie onder aanvoering van SDO en KSC zal dit jaar de noodzaak van onze sporthal door onderzoek aantonen. Zeer onlangs is ons door de wethouder sport verzekerd dat het gemeentebestuur de sporthal wenst te behouden en dit is een pak van ons hart. In de tijd dat SDO zaalkorfbal ging spelen, werden de thuiswedstrijden in Oosterhesselen gespeeld. Ook trainden we daar in de zaal. We gingen met auto's of met het busje van ome Roef Medema, zoals wij hem noemden.

Een en ander is nogal verschillend met de aanvangsjaren. De eerste ballen werden gegooid over de heide pollen. Later werd er gespeeld op weilanden. Lange tijd werd er achter een café gespeeld. Tijdens kermisdagen kon men daar niet terecht en moesten er uitwedstrijden worden gespeeld. De fiets was daarbij lange tijd het vervoermiddel. Bij regen onderweg werd er geschuild in roggehokken. Ook toen probeerde men de spelregels te ontduiken. Ome Jan speelde een wedstrijd in lange onderbroek met daarover een korte broek. Een speler speelde met een pet op, omdat hij zich schaamde voor zijn kaal geknipt hoofd.

De clubgezelligheid staat bij de SDO-ers hoog in het vaandel. Eertijds was een gratis ritje in de zweefmolen befaamd. Ook de laatste jaren zijn vele leden betrokken bij de nevenactiviteiten. Bieten wieden, bonen plukken, oliebollenacties, Grote clubacties leveren geld op om de contributie zo laag mogelijk te houden. Stratenkorfbal vroeger, schoolkorfbaltoernooien tot op heden, korfbalkamp voor de jeugd, eind BBQ en vele activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie leveren SDO veel bekendheid en goodwill op. Acties worden dan ook goed door de bevolking gedragen. Extra waardering is er voor de toneelgroep die al vele jaren actief is met rond onze oprichtingsdatum ieder jaar een stuk. We hebben verschillende data gevonden. In 1986 dacht men 23 jaar toneel, maar in een krantenartikel van 1988 werd 30 jaar toneel vermeld. We gaan dus uit van 1958 tot 2016 en dat maakt 58 jaar toneel. Willem Kuyn was in het verleden maar liefst 25 jaar regisseur en schreef meerdere revues.
Ook dit jaar is er natuurlijk weer toneel. Het 90 jarig jubileum zal iets soberder gevierd worden dan andere jubilea vanwege de drukke werkzaamheden rond het komende veldonderhoud. Toch zal dit niet ongemerkt voorbij gaan.
Ondanks de bekendheid van SDO kiest met name de mannelijke bevolking van Schoonoord vaker voor voetbal dan voor korfbal. De activiteitencommissie en jeugdcommissie doen er alles aan om leden aan te trekken. Ook dit jaar wordt er weer schoolkorfbal georganiseerd en rond Koningsdag is er een “vriendjes en vriendinnetjes korfbaldag”.
De SDO berichten vonden vroeger hun weg in De Bijenkorf. Daarna was er vele jaren De Strafworp. Decennia lang maakten Anneke Kuyn, Leena Maris en Nico Streefkerk deel uit van de redactie. Onze dank aan hen is groot. Aan de papieren Strafworp is in oktober 2015 een einde gekomen met de intrede van de nieuwe redactie/websitecommissie. Ook SDO gaat het digitale tijdperk in met een prachtige nieuwe website. Incidenteel, waaronder natuurlijk dit jubileum, zal er nog een papieren Strafworp uit komen. Nieuwsbrieven zullen via email gekoppeld worden aan de leden. Dit alles vindt in de loop van 2016 zijn beslag. Onze grootste bron van nieuws zal onze nieuwe website worden. Gelukkig zien we dat deze site ook veelvuldig geraadpleegd wordt en dat doet ons goed.
SDO heeft nu 120 leden (spelende en niet-spelende).

Uit: Jubileum Strafworp 1991/2001 en archief.