Leonidas 1
12 - 21
SDO (S) 1
Korwi 2
13 - 7
SDO (S) 2
Leonidas D1
4 - 4
SDO (S) D1
SDO (S) A1
22 - 8
AVO A4
SDO (S) MW1
20 - 8
EKC 2000 MW1

Nieuws

Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Van het bestuur oktober/november 2018

Van het bestuur oktober en november 2018.

De veldcompetitie zit er alweer op.  De resultaten zijn heel wisselend.  Bij de jeugd kunnen wij zeggen dat het redelijk goed gaat.  De B,s hebben 1 wedstrijd te gaan en kunnen op gelijke hoogte komen met de nummer 1. De Kangoeroe groep heeft goed getraind op het veld! Prima .Bij de senioren staat het 1e team nog zonder punten in de 3e klasse.  Het is een groot verschil met de 4e klasse. Het 2e is kampioen geworden in hun klasse.  Gefeliciteerd met jullie goede prestatie. Het midweek team heeft een goede start gemaakt op het veld. Zij hebben leuke wedstrijden gespeeld met plezier in het spel

De korfballers gaan nu de zaal in. Daar hopen wij op goede prestaties en veel plezier. Deze (zaal competitie ) begint in de eerste week van december. Onze trainer Bert Snijder heeft zijn draai bij SDO gevonden. We horen tijdens de trainingen dat er met veel plezier getraind wordt. Er is een goede communicatie en iedereen weet “van hoe of wat”.

OPROEP VOOR SPELENDE LEDEN,  SENIOREN EN A EN B JUNIOREN …..die het spelregebewijs nog niet hebben gehaald of zelfs niet geopend. GA OP DE KNKV site OEFENEN. Zo moeilijk is het echt niet!!!

Wij hebben ook weer een aantal leuke activiteiten gehad, zowel voor de jeugd als voor de senioren. De leden vergadering is wel voor ons een hele belangrijke jaar vergadering.  De opkomst was matig hetgeen  wij vanuit het bestuur betreuren! Wij hopen dat wij met elkaar de terug loop van leden kunnen stoppen! Dit is een grote zorg. Door op tijd activiteiten aan te geven op de web-site hopen wij dat jullie hiermee rekening kunnen houden en alles op tijd in ieders agenda kunnen zetten. Inhoudelijk waren de verslagen van de commissies voor de pauze aangenomen en goedgekeurd door de leden. Na de pauze en na het  bestuderen van de financiële stukken i.e. de begroting en balans waren er geen verrassingen.  Het tekort van een kleine  5000,00 euro werd goed verklaard en uitgelegd door onze penningmeester. Bedankt hiervoor. Vanuit de vergadering was er een applaus voor alle bestuurders. Zowel bestuur als alle commissieleden. Het bestuur is heel blij met de commissies, anders kunnen wij het niet behappen.  Wij zullen op de kleintjes moeten letten, want met een terug lopend ledental en minder inkomsten clubhuis moeten wij toch proberen onze mooie club gezond te houden. In december gaat de voorzitter, met eventueel een assistent(e) een aantal clinics geven in de sporthal I.s.m. de buitenschoolse activiteiten van de Van Royenschool en het Maatschappelijk Werk Coevorden. Dit gaat hopelijk leden opleveren.

Tijdens het agenda punt BESTUURSVERKIEZINGEN waren er vanuit de vergadering helaas geen nieuwe bestuursleden te begroeten. Ook heeft al veel inspanning tevoren niets opgeleverd. Wij hebben 1 vacature in het bestuur en 1 vacature voor de TC (Technische Commissie. WIE WIL ONS HELPEN OM DE WERKZAAMHEDEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR TE KRIJGEN. MELD JE AAN BIJ ONS BESTUUR!!! Of bij een commissie.

Binnenkort gaan wij alle leden een mail sturen voor de AGV privacy wetgeving.  Daarin vragen wij u het bijgaande formulier in te vullen en aan ons te retourneren. (post of scan via mail). Wij  zullen de gevraagde en opgeslagen gegevens goed in een systeem bewaren en beschermen.

De grote club actie loopt niet zoals wij hebben gedacht.  Oorzaak kan zijn dat de mensen hun Iban nummer moeten invullen. Sommige mensen willen dat niet. Ook wordt de lotenverkoop niet door alle leden met gejuich ontvangen. Dat begrijpen wij ten zeerste. Het is ook niet onze hobby, maar we moeten wel met elkaar het hoofd boven water zien te houden, zodat een ieder kan korfballen. Een oom, tante, buurvrouw etc heb je toch gauw gevonden en kost niet zoveel tijd.

De commissie “behoud voorzieningen en sporthal in Schoonoord” peutert gestaag aan de toekomstplannen van Gemeente en verenigingen in en om ons dorp. Daarin wordt niet alleen de sporthal behoud en verbetering aangesneden, maar ook MEER activiteiten in de sporthal en woonvoorzieningen in ons dorp. Met name voor de jeugd/starters. Deze generatie zal namelijk ALTIJD belangrijk blijven voor verenigingen qua ledenaantal en qua verhoging niveau. Immers als onze leden naar elders vertrekken, kunnen wij hier niet van profiteren en genieten.

Wij zijn ook in de voorbereiding van de OLIEBOLLEN actie. Er worden al vrijwilligers gevraagd zodat wij weer kunnen hopen op een geweldige dag en er weer veel oliebollen worden verkocht zodat wij de kas goed kunnen aanvullen . De actie is dit jaar op MAANDAG 31 DECEMBER. De zondag ervoor kunnen we nog goed uitrusten, zodat we met frisse moed kunnen beginnen aan de actie. De week daarna is er weer de grote na-oliebolse schoonmaak. Ook daar hopen wij een flinke ploeg bij elkaar te hebben, want vele handen maken nog steeds licht werk.

Namens het bestuur, de voorzitter Bert Dalmolen.