Roreko 1
20 - 11
SDO 1
Wez Handich / Dow B1
4 - 7
SDO B1
AVO F2
9 - 0
SDO F1
SDO A1
12 - 10
Noveas A1
SDO MW1
22 - 21
Ritola MW1

Nieuws

Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Van de voorzitter (juni)

Van de voorzitter (Juni)

Wij zijn er erg blij mee dat ons 1e team Kampioen is geworden in de veldcompetitie en dat zij zijn gepromoveerd naar de 3e klasse. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank Wim Hulshof dat je onze selectie naar een kampioenschap hebt geholpen en grote dank voor de vele inspanningen die je vele jaren hebt geleverd. Eerst samen met Bob en later alleen. Wij hopen dat je nog lang samen met je dochters Marloes en Lisette betrokken zult zijn bij ons SDO. Het was niet eenvoudig om een goede opvolger te vinden. Wij zijn er toch in geslaagd om een nieuwe hoofdtrainer te vinden en wij zijn daar heel blij mee. Onze nieuwe hoofdtrainer Bert Snijders uit Elim zal zichzelf verder voorstellen op onze site.  Hij is op 15 juni a.s. bij ons op de training en natuurlijk zetten wij dan allemaal onze beste beentjes voor. Van harte welkom Bert en heel veel succes en plezier bij SDO. Als het in zijn agenda past zal hij vast integreren bij SDO met een bezoek aan onze eind BBQ op 23 juni. (zie elders op deze site).

Ook zijn onze B’s kampioen geworden. Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd van het bestuur.

Er kan NOG een kampioen bij komen, want de C’s staat ook bovenaan. Zet ‘em op C’s.

De Technische Commissie heeft een onderzoek gedaan naar belangstelling voor een midweek team in het nieuwe seizoen. We gaan dit het komende seizoen ondervinden hoe dit gaat. Heel veel plezier en succes allen. Wij spelen met team 1 en 2 op zondag.

Verder is er weer voortgang met de werkgroep sporthal. Eind 2017 was er de nieuwe beleidsnota Binnensportaccommodaties waarin ons is beloofd dat de sporthal zeker blijft en dat er ook onderhoud zal worden gepleegd. Bewust hebben we even gewacht op de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe raad. Het nieuwe college van B&W was ook het oude, maar er zijn ook nieuwe raadsleden. Veel succes en wijsheid. Vrijwel direct hebben we samen met Dorpsbelangen, CMO STAMM en diverse  sportclubs in Schoonoord het eea weer opgepakt en we hebben veel besproken wat we aanhangig willen maken wij de gemeente Coevorden. Hierbij waren ook DAS en de ijsvereniging aanwezig. We hopen namelijk dat er meer dan alleen sport kan plaats vinden in de sporthal. In oktober zou er een pilot kunnen plaats vinden van het Oktoberfest, onder de voorwaarde dat er een goede afdekvloer door DAS gebruikt wordt. Wij hopen dat de LEADER subsidie die het Vijf Punten Plan van Schoonoord gekregen heeft daaraan bij kan dragen. Onderhandelingen zijn gaande. Proficiat DAS. Ook is woningbouw voor onze jeugd aan de orde gekomen. DAS zal een behoefte onderzoek voorbereiden. Gedacht wordt aan starters woningen in een project. Het beloofde onderhoud van de sporthal  is nog niet uitgevoerd. Wel is er verwijdering van asbest gepland in 2019 en komen er zonnepanelen op het dak. We hopen dat we in die bouwstroom meer verbeteringen en/of uitbreidingen kunnen meenemen, waaronder een multi-functionele vloer. We zullen op 5 juni in een kleinere commissie begeleid door CMO STAMM hoofdlijnen en wensen op schrift stellen, terug koppelen naar de clubs en inbrengen bij de gemeente. De gemeente is namelijk zeer welwillend ten opzichte van initiatieven op dorpsniveau, heeft ook gelden beschikbaar, maar de clubs en bevolking moeten zelf wel aan- en inbrengen.

We gaan met hopelijk nog veel meer leden en inzet,  met vertrouwen de toekomst tegemoet.

De voorzitter, Bert Dalmolen.

 

Klik hier voor eerdere versies "Van het bestuur"