SDO 1
17 - 18
Stadskanaal '74 1
Nic. 5
19 - 18
SDO 2
SDO B1
17 - 8
Ritola B1
SDO C1
7 - 5
Hoogkerk C1
DOS '46 D1
12 - 2
SDO (S) D1
SDO A1
12 - 7
Hoogkerk / Nic. A3
AVO MW2
14 - 11
SDO MW1

Nieuws

Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Uitnodiging algemene ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

17 OKTOBER 2017 20:00 UUR

PROGRAMMA:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 25 oktober 2016
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag jeugdcommissie
6. Jaarverslag activiteitencommissie
7. Jaarverslag clubhuiscommissie
8. Jaarverslag penningmeester

Pauze

9. Verslag kascommissie : Lars Mulder en Andrea Kootstra (reserve Hedy Smit)
10. Begroting en vaststellen begroting
11. Jaarverslag Technische commissie, en hoe naar de toekomst?
12. Jaarverslag Veldcommissie
13. Jaarverslag Redactiecommissie
14. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Bert Dalmolen (voorzitter)
Aftredend niet herkiesbaar: Erik Spreen aangemeld Richard Buter.
15. Mededelingen / Activiteiten / Jubilarissen.
16. Rondvraag

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur tot een uur voor aanvang van de vergadering.