SDO 1
8 - 13
Spannum 1
WSS B1
6 - 13
SDO B1
SDO A1
12 - 10
Noveas A1
SDO MW1
14 - 13
Ritola MW1

Bestuur

Voorzitter:

Bert Dalmolen
bert.dalmolen@knkv.net

Wedstrijdsecretaris:

Reina Tholen
Zetveld 12
7848 CZ Schoonoord
0591-381237
reinatholen@live.nl 

Algemeen lid:

Wilja Grasdijk
Hennie Spreen
Kees van Heuvelen

1 Vacature. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur (bestuur@kvsdo.nl

E-mail:

bestuur@kvsdo.nl 

Penningmeester:

Richard Buter
penningmeester@kvsdo.nl 

Secretaris:

Miranda Bos
bestuur@kvsdo.nl