SDO 1
27 - 13
Stadskanaal '74 1
Nic. 5
19 - 18
SDO 2
SDO B1
6 - 13
Thrianta B1
SDO C1
7 - 5
Hoogkerk C1
DOS '46 D1
12 - 2
SDO (S) D1
AVO A3
12 - 11
SDO A1
AVO MW1
11 - 13
SDO MW1

Algemene Ledenvergadering 2019

20:00

Agenda

Datum:
dinsdag 15 oktober 2019, aanvang 20.00 uur.

Locatie:
Clubhuis SDO, Sportparklaan 22, 7848 BB Schoonoord

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 16 oktober 2018.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag jeugdcommissie.
6. Jaarverslag activiteitencommissie.
7. Jaarverslag clubhuiscommissie en veldonderhoud.
8. Jaarverslag penningmeester.

Pauze

9. Verslag kascommissie
Lars Mulder & Eline Roukes
10. Verkiezing kascommissie
11. Begroting en vaststellen begroting.

12. Voorstel verhoging contributie
13. Voorstel afgevaardigden naar ALV Omni bestuur door dagelijks bestuur
14. Verslag Technische commissie, en hoe naar de toekomst.

15. Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en herkiesbaar:
    Wilja Kasemier-Grasdijk en 1 vacature
  • Technische Commissie :
    Aftredend en niet herkiesbaar: Albert van Lottum
  • Vacature

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur (bestuur@kvsdo.nl) tot een uur voor aanvang van de vergadering.

16. Vaststelling Huishoudelijk Reglement. In werking tredend 21e dag na ALV.
17. Mededelingen:

  • Rookvrij SDO
  • Activiteiten
  • Jubilarissen

18. Rondvraag:

Volgende jaarvergadering dinsdag 13 oktober 2020